Saltar als continguts principals.

Oficina d'atenció al col·legiat COVID-19

Ajuts col.legials, Fundació ICAT, Autònoms, Mutualistes, RETA, Bancs, ICOS, etc
 

PROTOCOL DE FUNCIONAMENT DE L’OFICINA D’ATENCIÓ AL COL·LEGIAT COVID 19

L´Oficina d´Atenció al Col·legiat/da és una plataforma digital de suport col·legial que pretén donar resposta a aquelles qüestions que facin referència directe amb l’impacte causat a nivell professional i econòmic derivat de la pandèmia COVID-19 i que trobareu a la web

Canalitzar i donar resposta a totes aquelles qüestions relacionades amb l´activitat professional.

També té com a objectiu constituir-se com un canal de comunicació directe amb l’ICAT per resoldre dubtes o realitzar suggeriments o peticions en idèntic sentit.

Per tal que els col·legiats/col·legiades puguin accedir a tota la informació de l’OAC COVID 19 s’ha habilitat un accés a la mateixa a través de la pàgina web de l’ICAT.

La consulta es realitzarà a través del correu electrònic habilitat oac@icatarragona.com.

Les consultes es respondràn en un termini de 48 hores laborals.

Amb la finalitat de que l’ICAT pugui tenir constància del contingut de la matèria de les consultes que realitzin els col·legiats/des i, si s´escau, pugui dur a terme accions concretes o prendre decisions en benefici del col·lectiu, es durà a terme un registre de les mateixes, les dades del qual seran tractades amb la única finalitat descrita i de conformitat amb la normativa de protecció de dades vigent.


Mesures adoptades per la Junta de l'ICAT

 • 10/06/2020 - Ajornament del cobrament de la quota anual del CGAE. >> Accés
 • 25/05/2020 - Nou ajornament del cobrament del 50% pendent de la prima d'assegurança obligatòria de responsabilitat civil >> Accés
 • 04/05/2020 - Pla d'Acció 2020 ICAT COVID-19 - L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona ha aprovat un nou paquet d'ajudes per a les seves col·legiades i els seus col·legiats. >> Accés
 • 30/04/2020 - L'ICAT condona la quota del mes de maig a les persones col·legiades. >> Accés
 • 02/04/2020 - L'ICAT avança el pagament del SOM del primer trimestre de 2020
 • 01/04/2020 - Els col·legiats/des de l'ICAT ja poden assistir als detinguts per videoconferència >>Accés
 • 24/03/2020 - Accés gratuït a la formació online de l'ICAT >> Accés
 • 18/03/2020 - L'ICAT posposa el pagament del segon termini de la RC (previst per al dia 3/4/2020) fins al mes de juny >> Accés
 • 18/03/2020 - L'ICAT posa a la vostra disposició materials profilàctics torns guàrdia >> Accés
 • 17/03/2020 - Assistència lletrada a les comissaries. Mesures per garantir la condicions sanitàries als lletrats i lletrades >> Accés
 • 16/03/2020 - L'ICAT condona la quota del mes d'abril a les persones col·legiades i tanca al públic les dependències col·legials >> Accés
 • 13/03/2020 - Noves mesures acordades per part de l'Administració de justícia i del Col·legi en relació amb el COVID-19 >> Accés
 • 12/03/2020 - L'ICAT fomenta l'ús dels mitjans digitals col·legials >> Accés

Mesures adoptades pel Govern de l'Estat

 • 27/05/2020 - Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. >> Descarregar
 • 22/04/2020 - Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo >>Descarregar
 • 04/04/2020 - Bonus Social Autònoms. Orden TED/320/2020 por la que se desarrollan determinados aspectos del derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-19 y se modifica el modelo de solicitud del bono social para trabajadores autónomos que hayan visto afectada su actividad como consecuencia del COVID-19, establecido en el Anexo IV del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. >>Descarregar
 • 01/04/2020 - Estado de alarma. Medidas urgentes. Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 >>Descarregar
 • 29/03/2020 - Estado de alarma. Medidas urgentes. Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.>>Descarregar
 • 28/03/2020 -Estado de alarma. Medidas laborales complementarias. Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.>>Descarregar
 • 26/03/2020 - Estado de alarma. Avales público. Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020, por el que se aprueban las características del primer tramo de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos, para paliar los efectos económicos del COVID-19 >> Descarregar
 • 25/03/2020 - Guia per al procediment de tramitació de les prestacions per desocupació per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19  >> Accés
 • 25/03/2020 - Estado de alarma. Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 >>Descarregar
 • 23/03/2020 - Prestació extraordinària per a cessament d'activitat de treballadors autònoms per COVID-19. >> Accés
 • 18/03/2020 - RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social >> Descarregar

Mesures adoptades pel Govern de la Generalitat de Catalunya

 • 03/04/2020 - RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 >>Descarregar
 • 28/03/2020 - DECRET LLEI 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19.>>Descarregar
 • 18/03/2020 - Decret Llei 7/2020 de 17 de març de mesures urgents en contractació pública, salut, transport, transparència i mesures tributàries i econòmiques >> Descarregar

Mesures extraordinàries en matèria tributària:

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA:

 • Avisos importants >> Accés
 • Ajornaments de deutes >> Accés
 • Terminis de les actuacions i procediments tributaris >> Accés
 • Preguntes freqüents sobre terminis i actuacions dels procediments tributaris >> Accés

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA:

 • 09/04/2020 - Mesures excepcionals. Recull informatiu. Suspensió de la presentació d'autoliquidacions i pagament de tributs / Suspensió i interrupció dels terminis dels procediments de gestió, inspecció i recaptació /Suspensió de terminis de prescripció i caducitat. >> Accés
 • 23/03/2020 - Guia per al procediment de tramitació de les prestacions per desocupació per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19   >> Accés

Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social

 • 16/04/2020 - Guía de recomendaciones básicas para la comunicación de moratorias, aplazamientos, ERTE’s, reducciones de jornada y otros aspectos >> Descarregar
 • 25/03/2020 - Guía de recomendaciones básicas para la comunicación de moratorias, aplazamientos, ERTE’s, reducciones de jornada y otros aspectos >> Accés

Entitats de previsió social de l'advocacia:

 • 17/04/2020 - Nou paquet d'ajudes aprovades per la Mutualidad de la Abogacía. >> Accés
 • 28/03/2020 - Carta presidente Mutualidad de la Abogacía. >> Descarregar
 • 26/03/2020 - Alter Mutua. Aplicación del ahorro acumulado al pago de cuotas mensuales. >> Descarregar
 • 18/03/2020 - Comunicat Alter Mútua sobre emergència COVID-19 >> Descarregar
 • 17/03/2020 - Mutualidad de la Abogacía permet ajornar els pagaments de les quotes >>  Descarregar

Entitats financeres:

 • 02/04/2020 - Arquia Banca ofereix un pla de finançament al col·lectiu de l'advocacia >> Accés
 • 01/04/2020 - Pla d'ajuda financera del Banco Santander als professionals de la justícia  i sector legal >> Accés
 • 23/03/2020 - Banc Sabadell ofereix  suport a les persones col·legiades davant la crisi del COVID-19 >> Accés
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
 • Tecnologies
 • Disseny Pàgines Web Tarragona

Avís cookies

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recollir informació estadística. Si contínua navegant considerem que accepta la seva utilització. Més informació aquí..