Saltar als continguts principals.

Justícia Gratuïta

Tenen accés a la justícia gratuïta totes aquelles persones que acreditin insuficiència de mitjans econòmics.

També, i amb independència dels seus mitjans econòmics, hi tenen dret els treballadors i beneficiaris de la Seguretat Social (per defensar els seus drets laborals), les víctimes de violència de gènere, de terrorisme i de tràfic d'éssers humans (en judicis per la seva condició de víctimes), els menors d'edat i les persones amb discapacitat psíquica quan siguin víctimes de situacions d'abús o maltractament.
 

>> ACCÉS AL TRÍPTIC INFORMATIU
 

Cita prèvia

  • A través de la web justiciagratuita.icatarragona.com des d’on podreu seleccionar el dia, l'hora i la seu col·legial (Tarragona, Valls o El Vendrell) on voleu ser atès/a. 
     
  • Consulteu adreces i horaris de les seus del Col·legi aquí.

Requisits econòmics

Per calcular si compliu amb els requisits econòmics per obtenir el benefici de la justícia gratuïta accedeix a la web del CGAE.

Documentació

La documentació que heu de portar el dia de la cita ha de ser de TOTA LA UNITAT FAMILIAR:


• Còpia del document nacional d’identitat (DNI), passaport o targeta d’identitat d’estranger (NIE) de tots membres de la unitat familiar.
• Certificat de béns de l'ajuntament de tota la unitat familiar (*) .
• Certificat d'empadronament de l’ajuntament on consti tota la unitat familiar.
• En el cas de que estigueu casats o tingueu fills, còpia del llibre de família.
• Justificant dels ingressos de la unitat familiar:

  -Si sou treballador per compte d’altri, les 12 últimes nòmines.
  -Si sou treballador autònom, còpia de les 4 declaracions trimestrals d’IRPF.
  -Certificat de la seguretat social de prestacions o pensions (sigui o no beneficiari).
  -En el cas d’estar a l’atur, certificat de prestacions de l’últim any.
  -Fotocòpia de la declaració de l'IRPF de l'últim exercici. En cas de no realitzar-la, certificat d'ingressos i retencions de l'empresa on s'ha treballat el darrer any.

• Si és el cas, còpia de la sentència de separació o divorci o guàrdia i custòdia.
• Justificar domicili amb UN d’aquests documents: còpia del rebut de lloguer,o de la contribució,o del rebut de la hipoteca o dels títols de propietats.
• Si heu al·legat alguna altra circumstància excepcional caldrà acreditar-la (p.ex. minusvalia, família monoparental, etc.).
• En cas de ser part demandada cal portar també la còpia de la notificació del jutjat on aparegui el tipus i número de procediment.

(*) Aquesta documentació es podrà substituir per aquesta autorització.

(**) El model de sol·licitud de justícia gratuïta només s'ha d'omplir en el cas de tramitació no presencial a les dependències de l'ICAT.

 

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
  • Tecnologies
  • Disseny Pàgines Web Tarragona

Utilitzem cookies pròpies i/o de tercers per fer l'anàlisi de la navegació dels usuaris de la nostra web. Més informació.

Avís galetes!

Utilitzem cookies pròpies i/o de tercers per fer l'anàlisi de la navegació dels usuaris de la nostra web.

La seva privadesa

Quan visiteu un lloc web, aquest pot emmagatzemar o recuperar informació al vostre navegador, principalment en forma de cookies. Aquesta informació pot ser sobre vostè, les preferències o el dispositiu i s'utilitza principalment per aconseguir que el lloc funcioni com s'espera. La informació generalment no ho identifica en forma directa, però us pot oferir una experiència web més personalitzada. Com respectem la vostra privadesa, podeu optar per excloure alguns tipus de cookies. Podeu fer clic a les diferents capçaleres de categoria per obtenir més informació i canviar la nostra configuració predeterminada. No obstant això, si bloquegeu alguns tipus de cookies, la vostra experiència d'ús al lloc es pot veure afectada i també els serveis que us podem oferir.

Cookies técnicas o necesarias

Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a sus acciones realizadas al solicitar servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para bloquear o alertar sobre estas cookies, pero algunas áreas del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.

Propias
Cookies de analítica y personalización

Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de tráfico para poder evaluar el rendimiento de nuestro sitio y mejorarlo. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o las menos visitadas, y cómo los visitantes navegan por el sitio. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, es anónima. Las cookies de personalización permiten almacenar información sobre la dirección IP de la conexión, las preferencias, idioma, el tipo de navegación y configuración regional a través la cual accede, etc. con el fin de poder mostrar contenidos y ofertas adaptadas y de especial interés  Si no permite utilizar estas cookies, no sabremos cuándo visitó nuestro sitio y no podremos evaluar si funcionó correctamente.

Google Analytics

Más información

Cookies para publicidad de terceros

Estas cookies pueden ser establecidas a través de nuestro sitio por nuestros socios publicitarios. Pueden ser utilizadas por esas empresas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan directamente información personal, sino que se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite utilizar estas cookies, verá menos publicidad dirigida.