Saltar als continguts principals.

Justícia Gratuïta

Sol·licitud de cita prèvia: justiciagratuita.icatarragona.com

Documentació a aportar amb la sol·licitud del dret d'Assistència Jurídica Gratuïta

 • Fotocòpia DNI o NIF.
 • Fotocòpia de la declaració de l'IRPF de l'últim exercici. En cas de no realitzar-la: certificat d'ingressos i retencions de l'empresa on s'ha treballat el darrer any.
 • Certificat de béns de l'ajuntament: indicant els conceptes pels quals es tributa (o no).
 • Certificat d'empadronament en que consti tota la unitat familiar.
 • Còpia del contracte de treball i de les dotze últimes nòmines. En cas d'estar a l'atur: certificat de l'atur, antiguitat i prestacions que es perceben.
 • Informe de vida laboral de la seguretat social
 • Certificat de la seguretat social de prestacions o pensions de les quals sigui o no beneficiari.
 • Còpia de la sentència de separació i/o divorci (si és el cas)
 • Justificar domicili:
  • Còpia del rebut de lloguer o
  • Còpia del rebut de la contribució o
  • Còpia del rebut de la hipoteca o
  • Còpia dels títols de propietat
 • Fotocòpia del llibre (o llibres de família)
 • Tota la documentació de la unitat familiar, sinó en cas de no poder acreditar cap ingrés:
  • Redactar declaració jurada de medis de vida (vivenda prestada, estalvis, ajuda familiar, amics,...)
  • Altre documentació: tota la documentació ha de fer referència a la unitat familiar (ambdós cònjuges)

Documentació Adjunta:

Normativa

 • Decret 252/1996, de 5 de juliol, de creació de les comissions d’assistència jurídica gratuïta, de regulació del procediment per al reconeixement del dret d’assistència jurídica gratuïta i de la subvenció per a les actuacions professionals dels advocats i procuradors.
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
 • Tecnologies
 • Disseny Pàgines Web Tarragona

Avís cookies

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recollir informació estadística. Si contínua navegant considerem que accepta la seva utilització. Més informació aquí..