Saltar als continguts principals.

Certificat Digital i Justícia 'Zero Papers'

Des de l'1 de gener de 2016 els professionals de la Justícia i els òrgans judicials estan obligats a utilitzar els sistemes telemàtics existents per a la presentació d'escrits i documents i la realització d'actes de comunicació processal, tal i com recull la Llei 42/2015, de reforma de la LEC.

 

Com afecta als advocats?

Bàsicament en tots aquells procediments en els que no disposem de procurador que representi al nostre client davant l'òrgan judicial (procediments davant la jurisdicció social, contenciós administratiu, penals en fase d'instrucció, jurisdicció de menors) o en procediments civils en els que no és preceptiva la intervenció de procurador però hem optat per assumir la representació del client (o obligats en el cas de les designes de TOAD en els procediments en els que la seva intervenció no és preceptiva).

 

Desplegament per Comunitats Autònomes

E-justícia.cat:

Per als tràmits amb els jutjats i tribunals de Catalunya els advocats hauran de presentar escrits iniciadors i escrits de tràmit a través de la plataforma e-justícia.cat.

Enllaços d'interès:

- Centre d'Atenció a l'Usuari: Tel: 900 106 428 (gratuït) / caujusticia@xij.gencat.cat.

Lexnet Justicia:

Lexnet Justicia és la plataforma per comunicar-se digitalment amb les Comunitats de Madrid, Canàries, Andalusia, Castella La Manxa, Castella Lleó, Illes Balears, Múrcia, Extremadura, La Rioja, Aragó, Astúries i Galícia. Cantàbria, Navarra i País Basc tenen sistemes propis. A València el sistema és híbrid. Per confirmar quin sistema s'utilitza tant per a la presentació com per a la recepció de comunicacions podeu consultar el mapa de comunicacions del Ministeri de Justícia.

Enllaços d'interès:

- Centre d'Atenció a l'Usuari: Tel: 902 999 724 / web atenció lexnet.


Requisits tècnics per connectar amb aquestes plataformes:

Cal disposar d’un certificat digital vàlid. El certificat ACA de l’Advocacia servirà per accedir a totes les plataformes operatives, sens perjudici que hi pugui haver altres certificats que també en permetin l'accés (FNMT, DNI electrònic, Catcert, etc.). També serà necessari disposar d'un lector de targetes i tenir descarregat el software de la targeta i del lector a l'ordinador des d'on s'accedirà a aquests serveis.

 

Certificat digital ACA per a advocats:

El certificat digital ACA permet fer qualsevol gestió telemàtica amb l’Administració pública (tràmits amb l’ajuntaments, hisenda, portal de conciliacions, accés a Lexnet i Ejustícia.cat, passis a presons, etc. ) a la vegada que garanteix la identitat i condició d’advocat, així com la confidencialitat dels missatges enviats per correu electrònic o en format PDF.

El certificat digital ACA funciona a través de lector. Per a descarregar-vos o actualitzar el software de l'aparell cliqueu l'enllaç adjunt: https://www.abogacia.es/site/aca/descargate-e-instala-el-software-de-aca/

Per a qualsevol dubte o incidència que pugueu tenir amb l'ús del certificat digital podeu contactar amb el servei d'atenció a l'usuari de Redabogacía: 930 141 001.

Sol·licitud del certificat:

Els col·legiats exercents i residents a l'ICAT podran sol·licitar l'activació del carnet amb el certificat ACA enviant un correu electrònic a l’adreça secretaria@icatarragona.com tot indicant:

  • Nom complet (tal i com apareix al DNI)
  • DNI
  • Adreça de correu electrònic (es recomana utilizar l’adreça de correu amb domini de l’ICAT

En cas necessari caldrà aportar fotografia recent (en format digital).

 

Recollida del certificat digital:

Caldrà aportar el DNI (original i fotocòpia). En el moment de l'entrega es signarà el contracte de prestació de serveis amb el CGAE (primera emissió)  i un rebut conforme s’entrega el carnet. Els operadors faran una explicació del funcionament del certificat digital.

Preus:

  • Primera incorporació: gratuït amb el pack de benvinguda del CGAE (carnet i lector de targetes)
  • Duplicat de carnet: 25€ + 21% IVA (gratuït en cas de robatori aportant la denúncia)
  • Lector de targetes: 20€ +21% IVA.

Certificat digital de persona jurídica:

A partir de l'1 de juliol de 2017 les societats professionals inscrites al registre de societats de l'ICAT podran sol·licitar el certificat de persona jurídica que els permetrà fer tràmits a nom de tercers. Si esteu interessats en tramitar un certificat de persona jurídica ho heu de sol·licitar per correu electrònic a secretaria@icatarragona.com.

 

 

Com signar digitalment un document:

Quan un advocat ha de fer un tràmit administratiu telemàtic, els documents que haurà d’adjuntar caldrà que estiguin en pdf però NO CALDRÀ QUE ESTIGUIN SIGNATS PRÈVIAMENT AMB FIRMA ELECTRÒNICA, ja que serà la pròpia plataforma la que s'encarrega de realitzar la firma mitjançant certificat digital.

Per a la resta de situacions (per ex. aportar document a un procurador per que el presenti al jutjat o a través de Lexnet o Ejustícia.cat) aleshores sí QUE CALDRÀ PRÈVIAMENT SIGNAR-LOS DIGITALMENT, i per tant serà imprescindible disposar de signatura electrònica reconeguda (ACA, DNI electrònic, etc.)

Des de l'ICAT hem preparat una guia pràctica per signar digitalment amb Xolido Sign (usuaris de windows) que podeu consultar fent clic aquí. Per altra banda, tant els usuaris de Windows com de Mac podran realitzar la firma digital amb l'Acrobat Reader (instruccions).

 

 

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
  • Tecnologies
  • Disseny Pàgines Web Tarragona

Avís cookies

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recollir informació estadística. Si contínua navegant considerem que accepta la seva utilització. Més informació aquí..