Saltar als continguts principals.

Guia per al procediment de tramitació de les prestacions per desocupació per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19

25/03/2020

Des del Ministeri de Treball i Economia Social  s'informa dels procediments administratius que faran possible desenvolupar els drets continguts en el Reial decret-Llei 8/2020, de mesures urgents per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

En el capítol II d'aquest Reial decret-Llei, s'incorporen diverses mesures en matèria de protecció per desocupació entre les quals destaca l'establerta en l'article 25.1.a) consistent en el reconeixement del dret a la prestació contributiva per desocupació a les persones treballadores afectades per la suspensió de contractes o la reducció temporal de la jornada per les causes previstes en l'article 47 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, encara que manquin del període d'ocupació cotitzada mínim necessari per a això, la qual cosa suposa que la major part d'aquelles persones podran veure pal·liada la pèrdua d'ingressos inherent a aquestes situacions per així poder fer front a les seves necessitats vitals.

Per tractar de facilitar i simplificar la tramitació d'aquestes prestacions, s'ha articulat un procediment en el qual cal destacar que serà l'empresa la que hagi de realitzar, al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), una sol·licitud col·lectiva amb la relació de treballadors afectats per un expedient de suspensió de contractes o la reducció temporal de la jornada. Aquesta sol·licitud serà la base perquè, posteriorment, es pugui realitzar un reconeixement i mecanització de la prestació de forma àgil.

S'adjunta el model de sol·licitud col·lectiva que, per part de les empreses, caldria presentar en el SEPE amb la relació de treballadors afectes per un expedient de suspensió o reducció d'ocupació i instruccions per omplir-lo.

Documentació adjunta:

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
  • Tecnologies
  • Disseny Pàgines Web Tarragona

Avís cookies

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recollir informació estadística. Si contínua navegant considerem que accepta la seva utilització. Més informació aquí..