Saltar als continguts principals.

Procediment pre-arbitral

El procediment pre-arbitral s'inicia amb una instància introductòria, el model normalitzat es pot descarregar aquí amb el contingut mínim següent:

  • El conveni arbitral del qual resulti la competència del TAT.
  • La representació en què actua.
  • La determinació de la quantia del procediment.
  • Una succinta relació de la pretensió. També es podran acompanyar tots aquells documents que es cregui convenient, bé originals o fotocopiats.
  • El comprovant d'haver ingressat en el compte corrent del TAT la taxa d’apertura. La presentació d'aquesta instància comporta el pagament d’una taxa de registre de 200€ que cobreix les despeses d'obertura i registre de l'expedient (IVA inclòs)

Abans d'iniciar els tràmits, el TAT revisarà el contingut de l'escrit introductori a l'efecte d'esmenar possibles deficiències, omissions o errors amb requeriment a l'instant. El tràmit s'inicia donant trasllat de la seva instància a l'altra part per tal que en un altre escrit semblant, manifesti la seva conformitat o no a l'arbitratge o a algun dels seus particulars. Aquest escrit haurà de remetre a l'TAT en el termini que aquest assenyali i que no podrà ser superior als 30 dies.

Contestada la instància o transcorregut el termini concedit sense contestació, el TAT, a la vista dels escrits:

  • Ha de verificar els pressupostos i requisits de procedibilitat i competència. Si no es rep escrit d'algunes de les parts dins de termini es seguirà el procediment en la seva absència, llevat que sigui procedent l'arxiu de l'expedient.
  • Procedirà a la designació de l'àrbitre o àrbitres, d'entre els coincidents proposats per les parts. Si no hi ha coincidències inicials, el TAT designarà l'àrbitre lliurement.
  • Rebutjarà l'administració de l'arbitratge per falta de pressupostos i requisits legals o per falta de provisió de fons.

Sol·licitud d’instància de sotmetiment a l’arbitratge


<< Torna enrere

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
  • Tecnologies
  • Disseny Pàgines Web Tarragona

Utilitzem cookies pròpies i/o de tercers per fer l'anàlisi de la navegació dels usuaris de la nostra web. Més informació.

Avís galetes!

Utilitzem cookies pròpies i/o de tercers per fer l'anàlisi de la navegació dels usuaris de la nostra web.

La seva privadesa

Quan visiteu un lloc web, aquest pot emmagatzemar o recuperar informació al vostre navegador, principalment en forma de cookies. Aquesta informació pot ser sobre vostè, les preferències o el dispositiu i s'utilitza principalment per aconseguir que el lloc funcioni com s'espera. La informació generalment no ho identifica en forma directa, però us pot oferir una experiència web més personalitzada. Com respectem la vostra privadesa, podeu optar per excloure alguns tipus de cookies. Podeu fer clic a les diferents capçaleres de categoria per obtenir més informació i canviar la nostra configuració predeterminada. No obstant això, si bloquegeu alguns tipus de cookies, la vostra experiència d'ús al lloc es pot veure afectada i també els serveis que us podem oferir.

Cookies técnicas o necesarias

Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a sus acciones realizadas al solicitar servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para bloquear o alertar sobre estas cookies, pero algunas áreas del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.

Propias
Cookies de analítica y personalización

Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de tráfico para poder evaluar el rendimiento de nuestro sitio y mejorarlo. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o las menos visitadas, y cómo los visitantes navegan por el sitio. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, es anónima. Las cookies de personalización permiten almacenar información sobre la dirección IP de la conexión, las preferencias, idioma, el tipo de navegación y configuración regional a través la cual accede, etc. con el fin de poder mostrar contenidos y ofertas adaptadas y de especial interés  Si no permite utilizar estas cookies, no sabremos cuándo visitó nuestro sitio y no podremos evaluar si funcionó correctamente.

Google Analytics

Más información

Cookies para publicidad de terceros

Estas cookies pueden ser establecidas a través de nuestro sitio por nuestros socios publicitarios. Pueden ser utilizadas por esas empresas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan directamente información personal, sino que se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite utilizar estas cookies, verá menos publicidad dirigida.