Saltar als continguts principals.

Normativa i clàusula arbitral

Llei:

El Reglament:

Atès l’amplíssim marge que la Llei atorga a l’autonomia de la voluntat, el Reglament, és un reglament modern, inspirat en aquest principi,  pel qual les parts disposen d'àmplies possibilitats per dissenyar el procediment ajustant-se a les circumstàncies de cada cas, amb la finalitat d’ aconseguir garantir l’operativitat, la flexibilitat, la rapidesa i l’economia del procés arbitral, sense minvar els principis fonamentals.

Clàusules arbitrals:

Model de clàusula arbitral per a contractes

“Per a la solució de qualsevol conflicte o qüestió litigiosa derivada d’aquest contracte o acte jurídic, inclosos els que d’aquests es derivin, així com la seva validesa, les parts se sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Tarragona, de l’Associació per l’Arbitratge de Tarragona, a qui s’encomana la designació d’àrbitre o àrbitres i l’administració de l’arbitratge d’acord amb el seu Reglament vigent a l’inici de l’arbitratge”.

Model de clàusula arbitral per a estatuts de societats

  1. Totes les qüestions i conflictes societaris, i tots els que se’n derivin, que es plantegin entre la societat i els seus administradors, liquidadors o socis, o qualsevol d'ells entre si, se sotmeten a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Tarragona, de l’Associació per l’Arbitratge de Tarragona, a qui s’ha d’encarregar la designació d'àrbitre o àrbitres i l'administració de l'arbitratge d'acord amb el seu reglament. Queden incloses, a títol merament enunciatiu, la impugnació d'acords socials, l'acció social i individual de responsabilitat contra administradors i les controvèrsies relatives a la convocatòria d'òrgans socials així com la dissolució i la liquidació de la societat.
  2. El lloc de l'arbitratge serà el de la seu de la institució arbitral que l’administri, excepte que hi hagi acord en contra de les parts.
  3. En cas que la societat sigui part en el procediment, es compromet a pagar puntualment la provisió de fons que li correspongui satisfer per cobrir els drets d'admissió i d’administració de la institució arbitral, així com els honoraris i despeses dels àrbitres.
  4. La modificació o derogació d'aquest article exigeix les mateixes majories legals o estatutàries exigides per a la introducció d'una clàusula d'arbitratge estatutari.”

<< Torna enrere

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
  • Tecnologies
  • Disseny Pàgines Web Tarragona

Utilitzem cookies pròpies i/o de tercers per fer l'anàlisi de la navegació dels usuaris de la nostra web. Més informació.

Avís galetes!

Utilitzem cookies pròpies i/o de tercers per fer l'anàlisi de la navegació dels usuaris de la nostra web.

La seva privadesa

Quan visiteu un lloc web, aquest pot emmagatzemar o recuperar informació al vostre navegador, principalment en forma de cookies. Aquesta informació pot ser sobre vostè, les preferències o el dispositiu i s'utilitza principalment per aconseguir que el lloc funcioni com s'espera. La informació generalment no ho identifica en forma directa, però us pot oferir una experiència web més personalitzada. Com respectem la vostra privadesa, podeu optar per excloure alguns tipus de cookies. Podeu fer clic a les diferents capçaleres de categoria per obtenir més informació i canviar la nostra configuració predeterminada. No obstant això, si bloquegeu alguns tipus de cookies, la vostra experiència d'ús al lloc es pot veure afectada i també els serveis que us podem oferir.

Cookies técnicas o necesarias

Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a sus acciones realizadas al solicitar servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para bloquear o alertar sobre estas cookies, pero algunas áreas del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.

Propias
Cookies de analítica y personalización

Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de tráfico para poder evaluar el rendimiento de nuestro sitio y mejorarlo. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o las menos visitadas, y cómo los visitantes navegan por el sitio. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, es anónima. Las cookies de personalización permiten almacenar información sobre la dirección IP de la conexión, las preferencias, idioma, el tipo de navegación y configuración regional a través la cual accede, etc. con el fin de poder mostrar contenidos y ofertas adaptadas y de especial interés  Si no permite utilizar estas cookies, no sabremos cuándo visitó nuestro sitio y no podremos evaluar si funcionó correctamente.

Google Analytics

Más información

Cookies para publicidad de terceros

Estas cookies pueden ser establecidas a través de nuestro sitio por nuestros socios publicitarios. Pueden ser utilizadas por esas empresas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan directamente información personal, sino que se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite utilizar estas cookies, verá menos publicidad dirigida.