Saltar als continguts principals.

Normativa i clàusula arbitral

Llei:

El Reglament:

Atès l’amplíssim marge que la Llei atorga a l’autonomia de la voluntat, el Reglament, és un reglament modern, inspirat en aquest principi,  pel qual les parts disposen d'àmplies possibilitats per dissenyar el procediment ajustant-se a les circumstàncies de cada cas, amb la finalitat d’ aconseguir garantir l’operativitat, la flexibilitat, la rapidesa i l’economia del procés arbitral, sense minvar els principis fonamentals.

Clàusules arbitrals:

Model de clàusula arbitral per a contractes

“Per a la solució de qualsevol conflicte o qüestió litigiosa derivada d’aquest contracte o acte jurídic, inclosos els que d’aquests es derivin, així com la seva validesa, les parts se sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Tarragona, de l’Associació per l’Arbitratge de Tarragona, a qui s’encomana la designació d’àrbitre o àrbitres i l’administració de l’arbitratge d’acord amb el seu Reglament vigent a l’inici de l’arbitratge”.

Model de clàusula arbitral per a estatuts de societats

  1. Totes les qüestions i conflictes societaris, i tots els que se’n derivin, que es plantegin entre la societat i els seus administradors, liquidadors o socis, o qualsevol d'ells entre si, se sotmeten a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Tarragona, de l’Associació per l’Arbitratge de Tarragona, a qui s’ha d’encarregar la designació d'àrbitre o àrbitres i l'administració de l'arbitratge d'acord amb el seu reglament. Queden incloses, a títol merament enunciatiu, la impugnació d'acords socials, l'acció social i individual de responsabilitat contra administradors i les controvèrsies relatives a la convocatòria d'òrgans socials així com la dissolució i la liquidació de la societat.
  2. El lloc de l'arbitratge serà el de la seu de la institució arbitral que l’administri, excepte que hi hagi acord en contra de les parts.
  3. En cas que la societat sigui part en el procediment, es compromet a pagar puntualment la provisió de fons que li correspongui satisfer per cobrir els drets d'admissió i d’administració de la institució arbitral, així com els honoraris i despeses dels àrbitres.
  4. La modificació o derogació d'aquest article exigeix les mateixes majories legals o estatutàries exigides per a la introducció d'una clàusula d'arbitratge estatutari.”

<< Torna enrere

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
  • Tecnologies
  • Disseny Pàgines Web Tarragona

Avís cookies

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recollir informació estadística. Si contínua navegant considerem que accepta la seva utilització. Més informació aquí..