Saltar als continguts principals.

DUBTES FREQÜENTS

En aquesta secció donem resposta als vostres dubtes. Només cal que cliqueu damunt de l’àrea corresponent i podreu accedir a la informació. En cas que necessiteu contactar amb l’ICAT podeu enviar un correu electrònic a secretaria@icatarragona.com.


 • Com comunico un canvi de dades personals?
  Omplint el formulari de canvi de dades, signar-lo i enviar-lo a atencio@icatarragona.com. Només cal que ompliu aquelles dades que vulgueu canviar.
 • Com puc demanar un certificat de col·legiació?
  Heu d’enviar un correu electrònic a atencio@icatarragona.com. El cost d’aquest servei és de 7,26 € (IVA inclòs), import que serà carregat en compte bancari.
 • Puc fer una reserva d’un despatx a l’ICAT?
  Sí, enviant un correu electrònic a secretaria@icatarragona.com o trucant al 977 212 360, indicant l’hora de la reserva.
 • Com puc formar part d’una secció o comissió col·legial?
  L'adscripció a les comissions i seccionsés voluntari i no es percep cap tipus de remuneració per les tasques desenvolupades. Per donar-se d’alta cal enviar un c/e a l'adreça secretaria@icatarragona.com.
 • Com puc accedir a la intranet de l’ICAT?
  Podeu demanar les claus d’accés a l’àrea privada enviant un c/e a secretaria@icatarragona.com.
 • Com puc localitzar a un advocat/da de l’ICAT o d’un altre col·legi?
  A través de la guia judicial del Col·legi..

 • On puc localitzar els acords remesos pels diferents tribunals i jutjats de Tarragona?
  A través de la plana web, Serveis/Relacions amb l’Administració i la Justícia.
 • On localitzo el telèfon d’un jutjat?
  A través del directori de la plana web podeu consultar les adreces i telefons dels diferents jutjats i cossos de seguretat de la nostra demarció.
 • Si tinc una incidència, queixa o problema amb algun jutjat, com ho puc comunicar?
  A través de l’àrea privada de la web col·legial i dins de l'apartat "Queixes" accedireu a un espai des d'on podreu formular la incidència que serà tramitada per l’ICAT.
 • Com puc demanar informe d’un accident de trànsit?
  De forma telemàtica a través de la plataforma ATENEA. Per donar-se d’alta a la plataforma cal contactar amb l’ICAT per c/e a atestats@icatarragona.com.
 • Puc escanejar els expedients als jutjats?
  Sí, es pot escanejar a través d’un codi que pots sol·licitar a l’ICAT ( 977 212 360). En aquests equips NO es pot fotocopiar. Si voleu fer fotocòpies heu d’anar a la delegació de l’ICAT situada als mateixos jutjats.

 • Què puc consultar a la biblioteca de l’ICAT?
  Un fons de més prop de 4.000 llibres, més de cinquanta revistes i accés a bases de dades generals i temàtiques. Teniu accés a tot el fons a través del catàleg online.
 • Estic portant un cas i necessito articles, jurisprudència, formularis... Ho puc demanar a la biblioteca?
  Sí, a través del servei de documentació la biblioteca us pot facilitar tot tipus d’informació bibliogràfica (jurisprudència, doctrina, legislació, formularis, etc.). Feu la petició del que necessiteu per correu electrònic a biblio@icatarragona.comi us responem en un termini màxim de 24 hores. El servei és gratuït.
 • Puc treure llibres en préstec?
  Sí, podeu treure llibres en préstec tant personalment, com prèvia reserva per correu electrònic a biblio@icatarragona.com. També us els podem fer arribar a les delegacions de Valls i del Vendrell.
 • Tinc accés a serveis de biblioteca digital que em permetin accedir a bases de dades des del despatx?
  Sí, a través de la intranet i seleccionant l’opció “BDDS” teniu accés gratuït a quatre bases de dades: Tirant online, vLex bàsic, “Nube de lectura” i Biblioteca Digital de Sepín.
 • Puc comprar un llibre mitjançant la biblioteca?
  Sí, la biblioteca us fa la gestió i us garanteix unes condicions més avantatjoses. Per a més informació cliqueu el següent enllaç.
 • Si no sóc col·legiat a l’ICAT puc fer ús del servei de biblioteca?
  Si no sou col·legiats/des d’algun col·legi de l’advocacia heu d’acreditar-vos i el personal de la biblioteca us pot autoritzar a utilitzar els serveis. Els alumnes del Màster d’Accés a l’Advocacia poden fer ús de la biblioteca com les persones col·legiades a l’ICAT. Per altres situacions, contacteu amb la biblioteca per c/e a biblio@icatarragona.com.
 • Quin horari té la biblioteca?
  La biblioteca té el mateix horari d’obertura que el Col·legi.

 • Si tinc un dubte sobre deontologia o vull interposar una queixa contra un company, on m’he d’adreçar?
  A través de c/e a deontologia@icatarragona.com.També podeu consultar la plana web, menú Serveis​/Deontologia on hi ha publicats els diferents models (imprès genèric i de queixa).

  Cal tenir en compte que per la tramitació d’una queixa l’ICAT serà competent sempre que l’actuació del lletrat/da sigui en el marc d’un procediment que es tramiti en els nostres partits judicials, amb independència d’on estigui col·legiat el lletrat en qüestió. També podeu sol·licitar mediació prèvia per tal de resoldre una controvèrsia entre companys
 • Què puc fer si un company/a no em concedeix la vènia?
  En el cas que hàgiu sol·licitat la vènia a un company/a i no el podeu localitzar o aquest no contesta a la vostra petició, podeu demanar la vènia al degà/na del Col·legi mitjançant un correu electrònic a deontologia@icatarragona.com. Us haureu sempre de dirigir al Col·legi competent segons el lloc en què es tramiti el procediment. Serà necessari que acompanyeu la comunicació dirigida al lletrat/da i sempre que hagin transcorregut 48 hores des de que vàreu efectuar la petició.
 • Com puc demanar una autorització per exhibir documents entre companys
  Si voleu aportar dins un procediment que es tramiti en els nostres partits judicials documentació que s’ha intercanviat entre lletrats/des (comunicacions, correspondència) que constitueix matèria reservada subjecta a secret professional, podeu sol·licitar una autorització mitjançant un correu electrònic a deontologia@icatarragona.com. Serà necessari que justifiqueu el motiu de la seva aportació i acompanyeu també la documentació que voleu exhibir.
 • Com he de comunicar l’inici d’actuacions judicials contra un company/a
  Segons l’article 30.3 de la Normativa de l’Advocacia Catalana, l’advocat/da que en nom propi o d’un client pretengui interposar una acció de responsabilitat civil o penal contra un company/a ho haurà de comunicar prèviament a la Junta de Govern, mitjançant un correu electrònic a deontologia@icatarragona.com, i sempre que el procediment pel qual es vol interposar la demanda o querella es porti dins el nostres partits judicials. És recomanable la mediació col·legial en totes les accions de caire professional entre professionals de l’advocacia.
 • Què cal fer si vull citar a un company/a com a testimoni
  D’acord amb l’article 66c de la Normativa de l’Advocacia Catalana si voleu que un company/a intervingui com a testimoni en un litigi, heu de comunicar a la Junta de Govern la seva citació, sempre que el procediment es porti dins els nostres partits judicials, i a més, hagueu intentat, sense èxit, contactar amb el company/a. La comunicació l’haureu de trametre mitjançant un correu electrònic a deontologia@icatarragona.com.
 • Vull sol·licitar una autorització per a la defensa d’assumptes propis:
  D’acord ambl’article 20 dels Estatuts col·legials, si sou persones col·legiades no exercents o llicenciats en dreti voleu defensar un familiar (cònjuge o parella de fet, o parents dins del quart grau de consanguinitat o el segon d’afinitat) en un procediment que es porti dins els nostres partits judicials, podeu sol·licitar al degà/na la corresponent habilitació.

  TAXA: Col·legiats no exercents ICAT (gratuït). Resta 120 € + IVA

 • Quins són els requisits per donar-se d’alta com a comptador partidor?
  Per a inscriure’s en el Registre de comptadors partidors caldrà presentar la sol·licitud degudament omplerta, i la documentació acreditativa que consta a la plataforma Unitram.
  Per qualsevol consulta relacionada amb aquest tema, envieu un correu electrònic a oac@icatarragona.com.
 • Quins són els requisits per ser administrador concursal?
  Per a inscriure’s en el Registre d’administradors concursals caldrà presentar la sol·licitud degudament omplerta, i la documentació acreditativa que consta a la plataforma Unitram.Per qualsevol consulta relacionada amb aquest tema, envieu un correu electrònic a oac@icatarragona.com.

 • Se m’ha bloquejat el carnet de firma digital. Com el desbloquejo?
  La targeta es pot desbloquejar amb el codi PUK i a través al programa “Bit4id PKI Manager” seleccionant l’opció “Desbloquear el PIN”. Per qualsevol dubte podeu contactar amb l’ICAT per correu electrònic a biblio@icatarragona.com.
 • Puc comprar un lector de firma digital a l’ICAT?
  Sí, el seu preu és de 20€ +21%IVA. Per sol·licitar-lo envieu un correu a biblio@icatarragona.com.
 • Com descarrego el software del lector?
  A través de la web www.abogacia.es/acadescarga . Per assistència tècnica en l’ús de la firma digital cal contactar amb Redabogacía al 930 141 001. Més informació a través de la plana web, Serveis/Certificat digital i Justícia Zero papers.
 • Com puc signar digitalment un document?
  El document ha de ser en format pdf. Podeu consultar les següents instruccions.
 • És possible tenir dos certificats de firma digital ACA?
  Sí, sol·licitant el carnet europeu que emet el CGAE. Cal omplir aquest formulari i enviar-lo a abogadoeuropeo@abogacia.es. Un cop tingueu el carnet heu d’adreçar-vos a l’ICAT per tal que us activin la firma digital.
 • Vull tenir un carnet per accedir als jutjats per no malmetre el que tinc amb xip i que utilitzo com a firma digital. Ho puc tramitar a través de l’ICAT?
  Podeu sol·licitar un carnet d’exercent però sense el xip, que és més econòmic que un carnet amb xip. Si us interessa obtenir aquest carnet heu de sol·licitar-lo per c/e a biblio@icatarragona.com.
 • He d’enviar una demanda fora de Catalunya. Quin sistema he d’utlitzar?
  El sistema dins del territori “Ministeri” funciona a través de la plataforma Lexnet, llevat que l’hagis d’enviar al País Basc (a través de Justiziasip), Cantabria (sistema Vereda), Navarra i Aragó (sistema Avantius). Per a més informació podeu consultar l’apartat de la web Serveis/Certificat digital i Justícia Zero papers.
 • Com rebo les notificacions dels jutjats a través d’eJustícia?
  A partir del mes de desembre de 2020 s’ha desplegat el Noticat, el mòdul de notificacions dels òrgans judicials. Per tal d’assegurar la correcta recepció de les notificacions és important que comproveu que teniu correctament activat el vostre correu electrònic dins del vostre perfil d’usuari de l’aplicatiu e-Justícia. Per a més informació consulteu l’enllaç adjunt.
 • Què passa si no puc accedir a les meves notificacions a través de Lexnet/eJustícia?
  La llei preveu que cal accedir a les notificacions en el termini de tres dies hàbils. El no accedir dins d’aquest termini comportarà directament que es tindrà per notificat legalment i la comunicació es desplegarà amb tots els seus efectes.

 • Sóc col·legiat i vull donar-me d’alta al torn d’ofici. Què he de fer?
  A l’apartat torn d’ofici de la web de l’ICAT trobaràs els requisits d’incorporació, la sol·licitud d’inscripció i altra documentació a aportar. Per a qualsevol altra consulta podeu contactar per correu electrònic a torn@icatarragona.com .
 • Com puc saber els mòduls de compensió?
  Els mòduls del pagament els trobaràs a l’apartat del torn d’ofici de la web de l’ICAT dins de funcions i normativa.
 • Com es justifiquen les actuacions del torn d’ofici?
  Les actuacions del torn d’ofici s’han de justificar online a través de la Plataforma de Justificació del TOAD accessible des de l’àrea privada de l’ICAT. Disposes d’un manual, guies pràctiques i  vídeos formatius a l’apartat sol·licituds i justificants del menú del Torn d’Ofici de la web de l’ICAT. Per a qualsevol dubte podeu contactar per correu electrònic a torn@icatarragona.com .
 • Puc intercanviar-me la guàrdia amb un altre advocat/da?
  Sí, ho podràs fer des de la intranet de l'ICAT i accedint a l’opció “Intercanvi de guàrdies”

 • Com puc accedir a la programació formativa de l’ICAT?
  A través de la plana web dins del menú Formació o bé a través de la plataforma web de l’Escola de Pràctica Jurídica.
 • Si no sóc una persona col·legiada a l’ICAT puc accedir també a la formació?
  Sí, però pot variar el preu de la inscripció.
 • Quins són els cursos obligatoris per accedir al TOAD i quan es fan?
  Curs per accedir al SOJ Penitenciari, i els cursos d’especialització lletrada en estrangeria, VIDO i Menors. En el moment que el Consell de l’Advocacia publica el calendari formatiu l’ICAT ho comunica per correu electrònic a tots els col·legiats i col·legiades. La periodicitat d’aquests cursos és bianual.
 • Tinc un problema per donar-me d’alta a un curs ja que em diu que l’accés no és correcte.
  Proveu de fer-ho en un altre moment. Si persisteix l’error podeu contactar amb l’ICAT per c/e a formacio@icatarragona.com.
 • Com em puc inscriure al Màster d’Accés a l’Advocacia?
  Podeu consultar tota la informació a la web: https://www.urv.cat/ca/estudis/masters/oferta/advocacia/
 • Es fan pràctiques als despatxos amb el Màster?
  Sí, les pràctiques formen part del programa formatiu del Màster. Se solen desenvolupar entre els mesos de setembre i febrer. Si voleu ser despatx acollidor, podeu enviar un correu electronic a formacio@icatarragona.com.

 • Quins són els requisits per ser mediador/a?
  Heu de ser llicenciat-da o graduat/-a i haver fet un dels cursos homol·logats pel Centre de mediació en Dret Privat de la Generalitat de Catalunya. A més, si no sou una persona col·legiada amb exercici, haureu d’acreditar tenir una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi la vostra actuació com a persona mediadora i acreditar estar donada d’alta a hisenda. També caldrà acreditar al centre de mediació la realització de 40 hores de formació continuada bianuals en l’àmbit de la mediació.
 • Com puc sol·licitar informació sobre la mediació?
  L’ICAT té el Servei d’Orientació a la Mediació els divendres de 9:00h a 13:00h a les seus judicials de Tarragona, Valls i vendrell. Per demanar cita es pot fer a través de la web som.icatarragona.com. Per a altres consultes adreceu un c/e a mediacio@icatarragona.com .
 • Quins són els àmbits de la mediació a Catalunya?
  A dia d’avui, es pot sol·licitar mediació en els àmbits del dret de família (separacions, divorcis, custòdies, modificacions de mesures, plans de parentalitat o qualsevol altre conflicte en aquest àmbit) i en l’àmbit del dret civil i privat (conflictes entre veïns, de convivència ciutadana, d’arrendaments, de propietat horitzontal, mercantil, entre altres). Hi ha excepcions, com en el cas d’aquells afers en què hi ha maltractaments (parelles, exparelles, fills ...).
 • On puc consultar més informació sobre la mediació?
  A través de la web del Centre de Mediació en Dret Privat de la Generalitat de Catalunya.

 • Vull accedir als criteris orientadors en matèria de taxació de costes
  Pots accedir als criteris d'honoraris de l'ICAT, vigents des de 1 de maig de 2023, des del menú  serveis\honoraris professionals. Per a quasevol altre dubte o consulta relacionada amb aquest tema envieu un correu electrònic a honoraris@icatarragona.com.

 • Puc sol·licitar un correu electrònic amb el domini @icatarragona.com?
  Sí, el podeu sol·licitar enviant un mail a tit@icatarragona.com indicant el nom de l'adreça desitjada, per exemple: montsegarcia@icatarragona.com, mgarcia@icatarragona.com, etc.
 • Com puc accedir al meu correu col·legial?
  A través de la web de l’ICAT o bé directament a correo.icatarragona.comwebmail.icatarragona.com per a comptes Office365.
 • Què puc fer si no recordo la contrasenya del meu correu col·legial?
  Sol·licitar el restabliment enviant un mail a tit@icatarragona.com, o accedint a webmail.icatarragona.com per a comptes Office365, fes clic on diu “He olvidado mi contraseña” i segueix les instruccions indicades.
 • Com puc configurar el meu compte de correu de l’ICAT?
  Les instruccions esta localitzades a la plana web, menú Serveis/Correu Col·legial.

 • Quines són les entitats de previsió social?
  La Mutualidad de la Abogacía i Alter Mútua. Per a més informació pots consultar nostra web dins de l’apartat Serveis/Previsió social i RC.
 • On puc consultar la pòlissa de RC i les seves cobertures?
  A l’apartat de la web Serveis/Previsió social i RC.
 • Puc ampliar la cobertura?
  Sí, podeu enviar un correu electrònic a oac@icatarragona.com. L’ICAT donarà trasllat a la corredoria d'assegurances.
 • Com he de tramitar un sinistre?
  Cal omplir aquest formulari, adjuntar la documentació que es consideri oportuna i presentar-la davant el registre de l'ICAT presencialment o per correu electrònic a oac@icatarragona.com. L’ICAT donarà trasllat del sinistre a la corredoria d'assegurances. Cal recordar que per tal de tramitar un sinistre és necessari que consti reclamació prèvia del client.
 • Com puc demanar un certificat de cobertura de la pòlissa de RC?
  Heu d’enviar un correu electrònic a oac@icatarragona.com.
 • Quins són els tràmits per registrar la meva societat professional a l’ICAT?
  Per a inscriure les societats professionals al Registre de societats professionals de la nostra Corporació cal que aporteu la sol·licitud i documentació corresponent que trobareu clicant aquest enllaç.

 • Tinc un dubte legal. Puc consultar amb algun advocat/da de forma gratuïta?
  Si teniu algun problema o dubte legal, podeu contactar amb el Servei d’Orientació Jurídica del Col·legi. És un servei gratuït on professionals de l’advocacia us poden oferir un primer consell orientador. També us poden tramitar la vostra sol·licitud d’assistència jurídica gratuïta.
 • Com puc sol·licitar un advocat/da d’ofici?
  Per tramitar la justícia gratuïta cal sol·licitar cita prèvia a través del següent enllaç. El dia de la cita caldrà aportar la següent documentació. L’ICAT té diferents oficines de tramitació de la justícia gratuïta (Tarragona, Valls i Vendrell).  També pots fer-nos arribar la documentació per correu electrònic a torn@icatarragona.com adjuntant la  sol·licitud de justícia gratuïta omplerta i signada.
 • Quin és el termini per saber si se m’ha atorgat el benefici de la justícia gratuïta i qui serà el meu advocat/da?
  Un cop tramitada  la sol·licitud es triga aproximadament un mes a rebre  una carta certificada en la què s’informarà de  les dades del vostre advocat/da. Sereu vosaltres els qui haureu de contactar amb ell/ella.
 • No puc contactar amb el meu advocat/da d’ofici.
  Envieu un correu electrònic a torn@icatarragona.com i el departament del TOAD prendrà nota de la incidència i intentarà contactar-hi.
 • L’advocat/a que m’ha tocat no m’agrada. El puc canviar?
  Si no existeix una raó legal que faci incompatible la defensa per part del professional que us ha tocat NO es pot canviar l’advocat/da que s’ha designat. Si renuncieu al vostre advocat/da en podeu contractar un de privat (amb els corresponents honoraris).
 • Em pot cobrar alguna cosa l’advocat/da d’ofici?
  En general, no, però en determinats casos SÍ d’acord amb els articles 36.2 i següents de la Llei 1/1996 d’assistència jurídica gratuïta.
 • Tinc un conflicte i voldria iniciar una mediació. Com ho he de fer?
  Les persones interessades hauran de sol·licitar hora de visita per telèfon en alguna de les seus del Col·legi per a comparèixer a la sala de mediacions. Trobareu tota la informació a la web, apartat Ciutadania/Mediació Familiar.
 • Tinc un sobreendeutament i vull acollir-me a la llei de la segona oportunitat. Què he de fer?
  Podeu sol·licitar CITA PRÈVIA al Servei d’Orientació Jurídica.
 • Com puc reservar el saló d’actes de l’ICAT?
  Trobareu tota la informació a la plana web de l’ICAT.
 • Sóc un mitjà de comunicació i voldria contactar amb l’ICAT.
  Envieu un correu electrònic a comunicacio@icatarragona.com. També podeu contactar per telèfon al 977 21 23 60. 
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
 • Tecnologies
 • Disseny Pàgines Web Tarragona

Utilitzem cookies pròpies i/o de tercers per fer l'anàlisi de la navegació dels usuaris de la nostra web. Més informació.

Avís galetes!

Utilitzem cookies pròpies i/o de tercers per fer l'anàlisi de la navegació dels usuaris de la nostra web.

La seva privadesa

Quan visiteu un lloc web, aquest pot emmagatzemar o recuperar informació al vostre navegador, principalment en forma de cookies. Aquesta informació pot ser sobre vostè, les preferències o el dispositiu i s'utilitza principalment per aconseguir que el lloc funcioni com s'espera. La informació generalment no ho identifica en forma directa, però us pot oferir una experiència web més personalitzada. Com respectem la vostra privadesa, podeu optar per excloure alguns tipus de cookies. Podeu fer clic a les diferents capçaleres de categoria per obtenir més informació i canviar la nostra configuració predeterminada. No obstant això, si bloquegeu alguns tipus de cookies, la vostra experiència d'ús al lloc es pot veure afectada i també els serveis que us podem oferir.

Cookies técnicas o necesarias

Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a sus acciones realizadas al solicitar servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para bloquear o alertar sobre estas cookies, pero algunas áreas del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.

Propias
Cookies de analítica y personalización

Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de tráfico para poder evaluar el rendimiento de nuestro sitio y mejorarlo. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o las menos visitadas, y cómo los visitantes navegan por el sitio. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, es anónima. Las cookies de personalización permiten almacenar información sobre la dirección IP de la conexión, las preferencias, idioma, el tipo de navegación y configuración regional a través la cual accede, etc. con el fin de poder mostrar contenidos y ofertas adaptadas y de especial interés  Si no permite utilizar estas cookies, no sabremos cuándo visitó nuestro sitio y no podremos evaluar si funcionó correctamente.

Google Analytics

Más información

Cookies para publicidad de terceros

Estas cookies pueden ser establecidas a través de nuestro sitio por nuestros socios publicitarios. Pueden ser utilizadas por esas empresas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan directamente información personal, sino que se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite utilizar estas cookies, verá menos publicidad dirigida.