Saltar als continguts principals.

Deontologia

Presentació

La Comissió de Deontologia Professional de l’ICAT vetlla, més enllà de l’estricte exercici de la funció disciplinària atorgada pels Estatuts col·legials, per a l’adeqüació de l'exercici de l’advocacia a les normes deontològiques establertes en el Reglament de la Comissió de Deontologia tant pel que fa a la relacions entre advocats/des com entre advocats/des i clients.

Cal tenir en compte que per la tramitació d’una queixa l’ICAT serà competent sempre que l’actuació del lletrat/da sigui en el marc d’un procediment que es tramiti en els nostres partits judicials, amb independència d’on estigui col•legiat el lletrat en qüestió. També podeu sol•licitar mediació prèvia per tal de resoldre una controvèrsia entre companys

Tramitació d’escrits:

Cal omplir l'imprès corresponent que us podeu descarregar a continuació, adjuntar la documentació que considereu necessària, i presentar-ho tot de forma presencial davant el registre de l'ICAT, també mitjançant correu electrònic a deontologia@icatarragona.com o bé mitjançant fax al 977 24 06 50.

Autorització documentació de companys/es:

Si voleu aportar, dins un procediment que es tramiti en els nostres partits judicials, documentació que s’ha intercanviat entre lletrats/des (comunicacions, correspondència,...) que constitueix matèria reservada subjecta a secret professional, podeu sol•licitar una autorització mitjançant un correu electrònic a deontologia@icatarragona.com. Serà necessari que justifiqueu el motiu de la seva aportació i acompanyeu també la documentació que voleu exhibir.

Comunicació d’interposició de demanda contra company/a:

Segons l’article 30.3 de la Normativa de l’Advocacia Catalana, l’advocat/da que en nom propi o d’un client pretengui interposar una acció de responsabilitat civil o penal contra un company/a ho haurà de comunicar prèviament a la Junta de Govern, mitjançant un correu electrònic a deontologia@icatarragona.com, i sempre que el procediment pel qual es vol interposar la demanda o querella es porti dins el nostres partits judicials. És recomanable la mediació col•legial en totes les accions de caire professional entre professionals de l’advocacia.

Sol·licitud de vènia:

En el cas que hàgiu sol•licitat la vènia a un company/a i no el podeu localitzar o aquest no contesta a la vostra petició, podeu demanar la vènia al degà/na del Col•legi mitjançant un correu electrònic a deontologia@icatarragona.com. Us haureu sempre de dirigir al Col•legi competent segons el lloc en què es tramiti el procediment. Serà necessari que acompanyeu la comunicació dirigida al lletrat/da i sempre que hagin transcorregut 48 hores des de que vàreu efectuar la petició.

Sol·licitud per citar a un company/a com a testimoni:

D’acord amb l’article 66c de la Normativa de l’Advocacia Catalana  si voleu que un company/a intervingui com a testimoni en un litigi, heu de comunicar a la Junta de Govern la seva citació, sempre que el procediment es porti dins els nostres partits judicials, i a més, hagueu intentat, sense èxit, contactar amb el company/a. La comunicació l’haureu de trametre mitjançant un correu electrònic a deontologia@icatarragona.com

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
  • Tecnologies
  • Disseny Pàgines Web Tarragona

Utilitzem cookies pròpies i/o de tercers per fer l'anàlisi de la navegació dels usuaris de la nostra web. Més informació.

Avís galetes!

Utilitzem cookies pròpies i/o de tercers per fer l'anàlisi de la navegació dels usuaris de la nostra web.

La seva privadesa

Quan visiteu un lloc web, aquest pot emmagatzemar o recuperar informació al vostre navegador, principalment en forma de cookies. Aquesta informació pot ser sobre vostè, les preferències o el dispositiu i s'utilitza principalment per aconseguir que el lloc funcioni com s'espera. La informació generalment no ho identifica en forma directa, però us pot oferir una experiència web més personalitzada. Com respectem la vostra privadesa, podeu optar per excloure alguns tipus de cookies. Podeu fer clic a les diferents capçaleres de categoria per obtenir més informació i canviar la nostra configuració predeterminada. No obstant això, si bloquegeu alguns tipus de cookies, la vostra experiència d'ús al lloc es pot veure afectada i també els serveis que us podem oferir.

Cookies técnicas o necesarias

Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a sus acciones realizadas al solicitar servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para bloquear o alertar sobre estas cookies, pero algunas áreas del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.

Propias
Cookies de analítica y personalización

Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de tráfico para poder evaluar el rendimiento de nuestro sitio y mejorarlo. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o las menos visitadas, y cómo los visitantes navegan por el sitio. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, es anónima. Las cookies de personalización permiten almacenar información sobre la dirección IP de la conexión, las preferencias, idioma, el tipo de navegación y configuración regional a través la cual accede, etc. con el fin de poder mostrar contenidos y ofertas adaptadas y de especial interés  Si no permite utilizar estas cookies, no sabremos cuándo visitó nuestro sitio y no podremos evaluar si funcionó correctamente.

Google Analytics

Más información

Cookies para publicidad de terceros

Estas cookies pueden ser establecidas a través de nuestro sitio por nuestros socios publicitarios. Pueden ser utilizadas por esas empresas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan directamente información personal, sino que se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite utilizar estas cookies, verá menos publicidad dirigida.