Saltar als continguts principals.

PLA D’ACCIÓ 2020 DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE TARRAGONA DAVANT LA COVID-19

04/05/2020

21/09/2020 - NOVES MESURES

L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona ha aprovat un nou paquet d'ajudes per a les seves col·legiades i els seus col·legiats.

Les accions a dur a terme en els pròxims mesos són les següents:

 • CONDONACIÓ del 100% de la quota dels mesos d'OCTUBRE I NOVEMBRE de 2020.
 • CONDONACIÓ de la quota d'incorporació a l'ICAT dels nous col·legiats fins el 31 de desembre de 2020 i devolució de les abonades per a tots aquells col·legiats que s'hagin incorporat un cop dictat el decret de finalització de l'estat d'alarma.
 • AJORNAMENT al mes d'octubre del cobrament del 50% pendent de la prima de l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil.

L’actuació de la Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona ha anat sempre dirigida a la defensa dels interessos de les seves col·legiades i col·legiats. Davant d’una crisi sanitària de la magnitud de la del COVID-19, amb les repercussions que genera a tots els nivells, aquesta pauta es converteix en una exigència. Avui, més que mai, hem d’estar al costat de les nostres companyes i els nostres companys.

Al mes de març vam adoptar dues mesures de xoc, de naturalesa econòmica, en benefici de les col·legiades i els col·legiats. D’una banda, la Junta de Govern va acordar la condonació de la quota corresponent al mes d’abril. I, d’altra banda, es va decidir ajornar al mes de juny el cobrament del 50% pendent de la prima de l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil.

Ha transcorregut més d’un mes des de la vigència de les mesures adoptades com a conseqüència de la declaració de l’Estat d’Alarma, que ha quedat prorrogat, ara per ara, fins el proper  dia 10 de maig. És la nostra opinió que no existeixen expectatives d’una tornada ràpida a l’activitat ordinària, per la qual cosa el futur econòmic immediat per al nostre col·lectiu és incert.

Sota aquestes premisses i,  amb la finalitat de pal·liar els efectes econòmics negatius que el COVID-19 pugui ocasionar a les nostres col·legiades i als nostres col·legiats, la Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona ha acordat l’adopció d’una sèrie de mesures de naturalesa econòmica per a tot l’any 2020, que s’afegeixen a les ja adoptades fins ara, i que conformen l’anomenat “PLA D’ACCIÓ 2020 DE l’ICAT DAVANT LA COVID-19”.

Aquestes mesures, que podrien ser complementades amb d’altres que es puguin adoptar en un futur, són les següents:

 1. CONDONACIÓ del 100% de les quotes dels mesos d’abril i maig del 2020.
 2. CONDONACIÓ del 50% de les quotes dels mesos de juny a desembre, ambdós inclosos.
 3. AJORNAMENT al mes de juny del cobrament del 50% pendent de la prima de l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil.
 4. ACUMULACIÓ de les condonacions de quotes col·legials als beneficiaris de l´exoneració de quotes per maternitat o paternitat (els col·legiats i col·legiades exercents que gaudeixin del permís per maternitat o paternitat a partir del mes de novembre de 2019 estan eximits del pagament de la quota col·legial durant 4 mesos).
 5. IMPULS de la Fundació ICAT de l’Advocacia per recolzar a les companyes i els companys més afectats per la crisi sanitària.

Aquests recursos, destinats a la protecció i ajudes de les companyes i dels companys, estan a disposició de la institució en els seus comptes bancaris. Es tracta de recursos que s’han generat durant els exercicis anteriors a l’any 2020, fruit de la política de contenció i racionalització de la despesa i optimització dels ingressos que en tot moment ha presidit l’acció tant d’aquesta Junta de Govern, com la de l’anterior que la va precedir. L’ús d’aquests fons amb la finalitat de recolzar a les col·legides i els col·legiats, no afecta, per tant, a la solvència de l´ICAT.

Prenem aquestes mesures en resposta a una obligació contreta amb les nostres col·legiades i els nostres col·legiats quan vam accedir als nostres respectius càrrecs i esperem que, en la mesura del que sigui possible, contribueixin a reduir l’impacte d’aquets moments difícils.

A banda de les mesures estrictament de caire econòmic, l’ICAT n’ha adoptat d’altres de caràcter sanitari i ha prioritzat les actuacions per via digital en la prestació dels seus serveis per tal d’evitar desplaçaments i, en conseqüència, malgrat la situació, fer encara més proper el Col·legi a tots vosaltres. En aquest sentit, podem destacar les següents:

 1. PROVISIÓ de material profilàctic, a tots els lletrats del torn d’ofici (guants, mascaretes i gel hidroalcohòlic). Manteniment i desinfecció dels espais col·legials.
 2. CREACIÓ de l’Oficina d’Atenció al Col·legiat COVID-19, via online, amb la finalitat d’assessorar i orientar a les col·legiades i els col·legiats en totes aquelles qüestions relacionades amb la nostra professió, com sol·licitar les ajudes nacionals i autonòmiques aprovades, préstecs bancaris o bonificacions en la TGSS, entre d’altres.
 3. IMPULS de les videoconferències. El Col·legi té les seves portes obertes per que es continuï duent a terme el SOJP, així com aquelles videoconferències amb els clients interns en centres penitenciaris, per la qual cosa es posa al servei del col·lectiu el millor hardware i software.
 4. IMPULS de la biblioteca virtual i difusió de totes les novetats legislatives a la web col·legial.
 5. ATENCIÓ PERSONALITZADA per a tots els lletrats del torn d’ofici. Cal destacar la presentació de les justificacions de forma digital a través de l’àrea privada de la web.

Així mateix, la Junta de govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona, en compliment del mandat de les seves col·legiades i els seus col·legiats, continuarà duent a terme totes aquelles accions, ajudes o mesures que siguin necessàries en el seu benefici i per a un millor desenvolupament de l’activitat professional de l’advocacia.

 

 

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
 • Tecnologies
 • Disseny Pàgines Web Tarragona

Utilizamos cookies propias y/o de terceros para realizar el análisis de la navegación de los usuarios de nuestra web. Más información.

Su privacidad

Cuando visita un sitio web, este puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Esta información puede ser sobre usted, sus preferencias o su dispositivo y se utiliza principalmente para lograr que el sitio funcione como se espera. La información generalmente no lo identifica en forma directa, pero puede brindarle una experiencia web más personalizada. Como respetamos su privacidad, puede optar por excluir algunos tipos de cookies. Puede hacer clic en los diferentes encabezados de categoría para obtener más información y cambiar nuestra configuración predeterminada. Sin embargo, si bloquea algunos tipos de cookies, su experiencia de uso en el sitio se puede ver afectada y también los servicios que podemos ofrecerle.

Cookies técnicas o necesarias

Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a sus acciones realizadas al solicitar servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para bloquear o alertar sobre estas cookies, pero algunas áreas del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.

Propias
Cookies de analítica y personalización

Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de tráfico para poder evaluar el rendimiento de nuestro sitio y mejorarlo. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o las menos visitadas, y cómo los visitantes navegan por el sitio. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, es anónima. Las cookies de personalización permiten almacenar información sobre la dirección IP de la conexión, las preferencias, idioma, el tipo de navegación y configuración regional a través la cual accede, etc. con el fin de poder mostrar contenidos y ofertas adaptadas y de especial interés  Si no permite utilizar estas cookies, no sabremos cuándo visitó nuestro sitio y no podremos evaluar si funcionó correctamente.

Google Analytics

Más información

Cookies para publicidad de terceros

Estas cookies pueden ser establecidas a través de nuestro sitio por nuestros socios publicitarios. Pueden ser utilizadas por esas empresas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan directamente información personal, sino que se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite utilizar estas cookies, verá menos publicidad dirigida.