Saltar als continguts principals.

Àrbitres

Per a la designació dels àrbitres quan li correspongui, el TAT considera l'assumpte concret i realitza un anàlisi de la formació, trajectòria i experiència dels candidats, amb la finalitat de designar àrbitres idonis per al litigi concret. En aquest procés el TAT consulta la seva llista d'àrbitres.

Segons s'estableix en el Reglament del TAT, les parts tenen llibertat per proposar, en els seus respectius escrits introductoris, al TAT els noms d'aquells àrbitres que prefereixi. En el cas que hi hagués coincidència entre les llistes en algun nom, s'entendrà que les parts ho escullen com a àrbitre. Sense perjudici d'allò que s'estableix a l'article 9 del Reglament, de no proposar o de no haver cap coincidència, el TAT podrà procedir lliurement al nomenament de l'àrbitre que cregui convenient o bé, prèviament, a anticipar a les parts una llista amb un màxim de sis noms entre els quals es farà necessàriament la designació. En aquest últim supòsit, les parts gaudiran d'un termini de cinc dies per indicar les seves preferències, que només seran vinculants per al Tribunal en allò que coincideixin de forma expressa.

Per al nomenament d'un àrbitre, el TAT escull aplicant el criteri d’idoneïtat, en base al coneixement de la matèria, i de manera consecutiva per especialitat amb exclusió dels que ja han actuat com a àrbitres. Aquestes pautes contemplen tant la designació d'una persona específica com el recurs als sistemes de llistes de candidats, sobre els quals les parts expressen les seves preferències.

Per sol·licitar la inclusió a la llista d’àrbitres emplena aquest formulari i envia-ho a tat@icatarragona.com.


<< Torna enrere

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
  • Tecnologies
  • Disseny Pàgines Web Tarragona

Avís cookies

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recollir informació estadística. Si contínua navegant considerem que accepta la seva utilització. Més informació aquí..