Saltar als continguts principals.

Àrbitres

Per a la designació dels àrbitres quan li correspongui, el TAT considera l'assumpte concret i realitza un anàlisi de la formació, trajectòria i experiència dels candidats, amb la finalitat de designar àrbitres idonis per al litigi concret. En aquest procés el TAT consulta la seva llista d'àrbitres.

Segons s'estableix en el Reglament del TAT, les parts tenen llibertat per proposar, en els seus respectius escrits introductoris, al TAT els noms d'aquells àrbitres que prefereixi. En el cas que hi hagués coincidència entre les llistes en algun nom, s'entendrà que les parts ho escullen com a àrbitre. Sense perjudici d'allò que s'estableix a l'article 9 del Reglament, de no proposar o de no haver cap coincidència, el TAT podrà procedir lliurement al nomenament de l'àrbitre que cregui convenient o bé, prèviament, a anticipar a les parts una llista amb un màxim de sis noms entre els quals es farà necessàriament la designació. En aquest últim supòsit, les parts gaudiran d'un termini de cinc dies per indicar les seves preferències, que només seran vinculants per al Tribunal en allò que coincideixin de forma expressa.

Per al nomenament d'un àrbitre, el TAT escull aplicant el criteri d’idoneïtat, en base al coneixement de la matèria, i de manera consecutiva per especialitat amb exclusió dels que ja han actuat com a àrbitres. Aquestes pautes contemplen tant la designació d'una persona específica com el recurs als sistemes de llistes de candidats, sobre els quals les parts expressen les seves preferències.

Per sol·licitar la inclusió a la llista d’àrbitres emplena aquest formulari i envia-ho a tat@icatarragona.com.


<< Torna enrere

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
  • Tecnologies
  • Disseny Pàgines Web Tarragona

Utilitzem cookies pròpies i/o de tercers per fer l'anàlisi de la navegació dels usuaris de la nostra web. Més informació.

Avís galetes!

Utilitzem cookies pròpies i/o de tercers per fer l'anàlisi de la navegació dels usuaris de la nostra web.

La seva privadesa

Quan visiteu un lloc web, aquest pot emmagatzemar o recuperar informació al vostre navegador, principalment en forma de cookies. Aquesta informació pot ser sobre vostè, les preferències o el dispositiu i s'utilitza principalment per aconseguir que el lloc funcioni com s'espera. La informació generalment no ho identifica en forma directa, però us pot oferir una experiència web més personalitzada. Com respectem la vostra privadesa, podeu optar per excloure alguns tipus de cookies. Podeu fer clic a les diferents capçaleres de categoria per obtenir més informació i canviar la nostra configuració predeterminada. No obstant això, si bloquegeu alguns tipus de cookies, la vostra experiència d'ús al lloc es pot veure afectada i també els serveis que us podem oferir.

Cookies técnicas o necesarias

Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a sus acciones realizadas al solicitar servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para bloquear o alertar sobre estas cookies, pero algunas áreas del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.

Propias
Cookies de analítica y personalización

Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de tráfico para poder evaluar el rendimiento de nuestro sitio y mejorarlo. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o las menos visitadas, y cómo los visitantes navegan por el sitio. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, es anónima. Las cookies de personalización permiten almacenar información sobre la dirección IP de la conexión, las preferencias, idioma, el tipo de navegación y configuración regional a través la cual accede, etc. con el fin de poder mostrar contenidos y ofertas adaptadas y de especial interés  Si no permite utilizar estas cookies, no sabremos cuándo visitó nuestro sitio y no podremos evaluar si funcionó correctamente.

Google Analytics

Más información

Cookies para publicidad de terceros

Estas cookies pueden ser establecidas a través de nuestro sitio por nuestros socios publicitarios. Pueden ser utilizadas por esas empresas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan directamente información personal, sino que se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite utilizar estas cookies, verá menos publicidad dirigida.