Saltar als continguts principals.

Funcions i Normativa

La Comissió del Torn d'Ofici té la finalitat de dirigir i vigilar el funcionament dels serveis, per delegació de la Junta de Govern.

Les funcions de la Comissió de Torn d'Ofici són:

  • El seguiment puntual dels serveis de Torn d'Ofici, Assistència Jurídica Gratuïta i Servei de Orientació Jurídica, informant-ne a la Junta de Govern, proposant-li les mesures necessàries per al correcte funcionament i assessorant-la en les qüestions que li siguin sol·licitades.
  • Establir les vies que facilitin la informació entre els advocats adscrits al torn, així com la seva adaptació específica a la problemàtica dels serveis.
  • Mantenir periòdica comunicació amb el Lletrat designat a la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta de Tarragona, a fi de tenir puntual coneixement dels criteris que aquella aplica als expedients de sol·licitud d'assistència jurídica gratuïta i incidències plantejades.
  • La coordinació dels grup d'Advocats que lliuri els preceptius informes provisionals en els expedients de justícia gratuïta.
  • Elevar proposta de sanció a la Junta de Govern en aplicació del règim disciplinari fixat en el present reglament.

Disposicions relacionades:

Llei 1/1996, d'Assistència Jurídica Gratuïta
Reial Decret 996/2003 que aprova el Reglament d'Assistència Jurídica Gratuïta
Conveni de col·laboració entre el Dept. de Justícia i el Consell de l'Advocacia per al servei d'Assistència Jurídica Gratuïta

 

Mòduls de Pagament

 

Altres

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
  • Tecnologies
  • Disseny Pàgines Web Tarragona

Avís cookies

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recollir informació estadística. Si contínua navegant considerem que accepta la seva utilització. Més informació aquí..