Saltar als continguts principals.

Honoraris Professionals

Comissió d'Honoraris

La Comissió d'Honoraris Professionals de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona té encomanades les funcions següents:

1. Emetre el dictamen previst en els articles 35 i 246 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, en els incidents de taxació de costes i jura de comptes.
2. Emetre les consultes i els dictàmens que sol·liciti la Junta de Govern del Col·legi o el seu degà/ana en matèria d'honoraris professionals.
3. Els tràmits a seguir en l'emissió dels informes pericials sobre minutes de lletrats/des, i en la designació de perits, a requeriment judicial, de conformitat amb el
que preveuen I'article 339 i següents de la Llei d'Enjudiciament Civil.
4. L'emissió d'informes i laudes arbitrals sobre correcció d'honoraris professionals quan sigui demanada conjuntament pel mateix advocat que tingui dret a percebre'ls i per la part obligada al seu pagament.
5. El Servei de mediacio en matèria d'honoraris professionals.
6. La revisió de les Normes Orientadores sobre aplicació dels honoraris professionals i l'exposició a la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats del resultat del seu estudi.
7.L'elaboració de projectes de normes d'honoraris professionals i la seva proposta a la Junta de Govern del Col·legi.
8. Proposar a la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats la incoació i, si és procedent, tramitar, per delegació d'aquesta, els expedients disciplinaris que procedeixin o derivin de qualsevol qüestió relacionada amb els honoraris professionals.
9. Qualsevol altra funció que se li encomani per delegació expressa de la Junta de Govern del Col·legi, en matèria d’honoraris professionals.

>>Membres de la Comissió d'Honoraris de l'ICAT

 

Criteris orientadors i normativa

La Junta de Govern, en la seva sessió del dia 31 de març de 2023 va aprovar els criteris orientadors de l'ICAT en matèria de taxació de costes.

>> Accés als criteris orientadors (entrada en vigor: 1 de maig de 2023)
>> Reglament de la Comissió d'Honoraris de l'ICAT (RESOLUCIÓ JUS/1534/2016, de 15 de juny)


Contacte

Si teniu qualsevol dubte o consulta podreu adreçar-la mitjançant correu electrònic a l'adreça honoraris@icatarragona.com.

Si desitgeu atenció telefònica podeu contactar al 977212 360 (ext. 215).

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
  • Tecnologies
  • Disseny Pàgines Web Tarragona

Utilitzem cookies pròpies i/o de tercers per fer l'anàlisi de la navegació dels usuaris de la nostra web. Més informació.

Avís galetes!

Utilitzem cookies pròpies i/o de tercers per fer l'anàlisi de la navegació dels usuaris de la nostra web.

La seva privadesa

Quan visiteu un lloc web, aquest pot emmagatzemar o recuperar informació al vostre navegador, principalment en forma de cookies. Aquesta informació pot ser sobre vostè, les preferències o el dispositiu i s'utilitza principalment per aconseguir que el lloc funcioni com s'espera. La informació generalment no ho identifica en forma directa, però us pot oferir una experiència web més personalitzada. Com respectem la vostra privadesa, podeu optar per excloure alguns tipus de cookies. Podeu fer clic a les diferents capçaleres de categoria per obtenir més informació i canviar la nostra configuració predeterminada. No obstant això, si bloquegeu alguns tipus de cookies, la vostra experiència d'ús al lloc es pot veure afectada i també els serveis que us podem oferir.

Cookies técnicas o necesarias

Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a sus acciones realizadas al solicitar servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para bloquear o alertar sobre estas cookies, pero algunas áreas del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.

Propias
Cookies de analítica y personalización

Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de tráfico para poder evaluar el rendimiento de nuestro sitio y mejorarlo. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o las menos visitadas, y cómo los visitantes navegan por el sitio. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, es anónima. Las cookies de personalización permiten almacenar información sobre la dirección IP de la conexión, las preferencias, idioma, el tipo de navegación y configuración regional a través la cual accede, etc. con el fin de poder mostrar contenidos y ofertas adaptadas y de especial interés  Si no permite utilizar estas cookies, no sabremos cuándo visitó nuestro sitio y no podremos evaluar si funcionó correctamente.

Google Analytics

Más información

Cookies para publicidad de terceros

Estas cookies pueden ser establecidas a través de nuestro sitio por nuestros socios publicitarios. Pueden ser utilizadas por esas empresas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan directamente información personal, sino que se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite utilizar estas cookies, verá menos publicidad dirigida.