Saltar als continguts principals.

Fundació ICAT de l'Advocacia

Ajudes de la Fundació ICAT de l'Advocacia

La Fundació de l’ICAT té un programa de suport a les persones col·legiades que travessen situacions personals delicades, com els casos d'advocats i advocades que tenen ingressos especialment baixos, una casuística que s’ha incrementat en els darrers anys. La crisi econòmica i les precàries condicions d’exercici professional que imposa el mercat, agreujades en els últims anys, han portat a molts professionals del dret a veure com els seus ingressos queien fins a uns nivells que fan molt difícil que puguin cobrir les seves necessitats més bàsiques.

La situació afecta especialment al col·lectiu més jove, però també a altres franges d’edat. En aquest sentit, el programa d’ajuts de la Fundació de l’ICAT estableix uns barems d’ingressos per sota dels quals es pot demanar aquest suport econòmic. 

Les persones col·legiades que optin a percebre aquests ajuts hauran de tenir una antiguitat mínima d'un any a l’ICAT i estar al dia de les seves obligacions com a tals. Les assignacions de fons tindran en compte els paràmetres de necessitat, utilitat i urgència. En aquest sentit, es podran atorgar ajuts provisionals quan les situacions d’extrema urgència així ho requereixin.

Dins del programa d’ajuts de la Fundació l’ICAT s’inclouen també altres supòsits com ara patir discapacitats o seqüeles que dificultin l’exercici de la professió o tenir al seu càrrec familiars amb diversos graus de dependència. Un altre dels àmbits que és objecte de protecció en aquesta línia d’ajuts de la Fundació de l’ICAT són els casos de violència de gènere, que també tenen suports econòmics específics per afrontar les complicacions que pateixen aquestes persones.

Actualment i davant la crisi humanitària del conflicte d'Ucraïna, la Fundació ha promogut una campanya de suport a les persones refugiades d'aquest país en col·laboració amb la Creu Roja. Des de la Fundació es farà efectiva una aportació a la que esperem també ens ajudeu a contribuir (accés als comptes de Creu Roja).
 

--> lCAT - ACCIONS PER UCRAÏNA

 

Documentació relacionada:

Constitució de la Fundació ICAT de l'Advocacia i comptes anuals 

L'octubre de 2008, va tenir lloc a la seu del Col·legi d'Advocats de Tarragona l'acte de signatura, davant notari, de la constitució formal de la Fundació ICAT de l'Advocacia.

Aquesta Fundació disposa d’un ens específic per proposar, estudiar i acordar actuacions de naturalesa essencialment social i assistencial per a tots els membres de l'advocacia del nostre Col·legi, així com també col·laborar en la prestació d'ajudes per aquelles institucions de caire altruista, com són les organitzacions no governamentals d'interès per l'advocacia o el món del Dret.


Justificació de la Fundació

Ja en el seu dia, en el programa d'actuacions proposades per la Junta de Govern, es va pensar en la conveniència de crear una Fundació d'aquest Col·legi de l'Advocacia de Tarragona, amb la finalitat de crear un ens específic per proposar, estudiar i acordar actuacions de naturalesa essencialment social i assistencial per a tots els membres de l'advocacia del nostre Col·legi, així com també col·laborar en la prestació d'ajudes per aquelles institucions de caire altruista, com les organitzacions no governamentals d'interès per l'advocacia o el món del Dret.

El Col·legi disposa d’un fons específic reservat per actuacions de caire social, però fins el moment ha mancat la necessària articulació i regulació específica per al seu eficient funcionament.

La creació d'una Fundació ha permès una regulació més idònia i autònoma per donar resposta adequada a totes aquelles necessitats que es puguin presentar, tant en el present com en el futur, establint ajudes complementàries a les establertes per la Seguretat Social o les entitats de previsió de l'advocacia ja siguin de caire econòmic, sanitari o farmacèutic i l'establiment de beques i ajudes per la recerca en tots els camps que puguin ser beneficiosos pel nostre col·lectiu, així com qualsevol altra necessitat que tingui cobertura amb les finalitats pròpies de la Fundació.

D'aquesta manera hem desvinculat de la comptabilitat del Col·legi aquesta partida dotant-la de la necessària autonomia, tot i la innegable vinculació de la mateixa al propi Col·legi, fet que ve garantit per la designa i composició del Patronat de la Fundació.

Deganat


Vols col·laborar?


Beneficis fiscals dels donatius a la Fundació ICAT de l'Advocacia

La Fundació ICAT de l’Advocacia (en endavant, la Fundació) va formular consulta vinculant a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (DGT) relativa a la possibilitat de que els donatius rebuts per part de la Fundació, gaudeixin dels beneficis fiscals que conté la Llei 49/2002 de 23 de desembre, d’entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

Recentment la Fundació ha obtingut resposta a aquesta petició, mitjançant la consulta vinculant de referència CV 0835-16, còpia íntegra, que podeu consultar fent clic aquí.

En el seu escrit, la DGT entén que la Fundació reuneix, en principi, els requisits perquè els futurs donants, tant de diners com de béns, gaudeixin de les deduccions fiscals regulades a l’esmentada Llei. Aquesta afirmació està subjecta, però, a que el destí dels fons de la Fundació reuneixi certes condicions que entenem es poden assolir.

Des de l'ICAT considerem aquesta notícia molt positiva en tant que pot ajudar al finançament de la Fundació, en la recerca de la seva autosuficiència econòmica.


Fundacions de les que el Col·legi n’és patró
 

   "Ens esforcem per merèixer la vostra confiança"

  • Acord entre la Fundació Privada Onada i l’ICAT, per tal de garantir el benestar de les persones adultes incapacitades en situació de desemparament.

 

   Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona - La Muntanyeta

 

   "Atenem persones sense llar"
 

   "Compromís amb les persones, compromís amb el territori"

 

 

 

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
  • Tecnologies
  • Disseny Pàgines Web Tarragona

Utilitzem cookies pròpies i/o de tercers per fer l'anàlisi de la navegació dels usuaris de la nostra web. Més informació.

Avís galetes!

Utilitzem cookies pròpies i/o de tercers per fer l'anàlisi de la navegació dels usuaris de la nostra web.

La seva privadesa

Quan visiteu un lloc web, aquest pot emmagatzemar o recuperar informació al vostre navegador, principalment en forma de cookies. Aquesta informació pot ser sobre vostè, les preferències o el dispositiu i s'utilitza principalment per aconseguir que el lloc funcioni com s'espera. La informació generalment no ho identifica en forma directa, però us pot oferir una experiència web més personalitzada. Com respectem la vostra privadesa, podeu optar per excloure alguns tipus de cookies. Podeu fer clic a les diferents capçaleres de categoria per obtenir més informació i canviar la nostra configuració predeterminada. No obstant això, si bloquegeu alguns tipus de cookies, la vostra experiència d'ús al lloc es pot veure afectada i també els serveis que us podem oferir.

Cookies técnicas o necesarias

Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a sus acciones realizadas al solicitar servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para bloquear o alertar sobre estas cookies, pero algunas áreas del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.

Propias
Cookies de analítica y personalización

Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de tráfico para poder evaluar el rendimiento de nuestro sitio y mejorarlo. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o las menos visitadas, y cómo los visitantes navegan por el sitio. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, es anónima. Las cookies de personalización permiten almacenar información sobre la dirección IP de la conexión, las preferencias, idioma, el tipo de navegación y configuración regional a través la cual accede, etc. con el fin de poder mostrar contenidos y ofertas adaptadas y de especial interés  Si no permite utilizar estas cookies, no sabremos cuándo visitó nuestro sitio y no podremos evaluar si funcionó correctamente.

Google Analytics

Más información

Cookies para publicidad de terceros

Estas cookies pueden ser establecidas a través de nuestro sitio por nuestros socios publicitarios. Pueden ser utilizadas por esas empresas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan directamente información personal, sino que se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite utilizar estas cookies, verá menos publicidad dirigida.