Saltar als continguts principals.

Convocada la primera prova d'accés a l'Advocacia de 2024

26/03/2024

Els ministeris de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts i de Ciència, Innovació i Universitats han convocat la primera prova d'avaluació d'aptitud professional per a l'exercici de la professió de l'advocacia per a l'any 2024.

La prova es realitzarà de manera en línia a través de la plataforma AVEX de la UNED.

La sol·licitud dinscripció haurà de presentar-se de forma telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts (https://sede.mjusticia.gob.es), utilitzant Cl@ve com a sistema d'identificació electrònica per part dels aspirants. El termini de presentació de sol·licituds d'inscripció a l'avaluació és de 15 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOE (la convocatòria s'ha publicat el 26 de març de 2024 ).

La inscripció a la prova és gratuïta i podrà realitzar-se, a lliure elecció de l'aspirant, en castellà o en qualsevol de les llengües cooficials autonòmiques.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d'inscripció, la Direcció General per al Servei Públic de Justícia publicarà la llista provisional de les persones aspirants admeses i excloses a la prova d'aptitud, que podrà consultar-se a la pàgina web del Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, apartat «Ocupació Pública i accés a professions – Accés a la professió de l'Advocacia».

Per a esmenes dels defectes que hagin motivat l'exclusió o omissió es concedirà un termini de deu dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional i es realitzaran de forma telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts.

Finalitzat el termini d'esmena, per resolució de la Direcció General per al Servei Públic de Justícia, en virtut de delegació continguda a l'article 10.j de l'Ordre JUS/987/2020, de 20 d'octubre, sobre delegació de competències, publicarà la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses, que es podrà consultar al portal web del Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts i es fixarà la data i lhora per a la realització de l'exercici.

L'avaluació consistirà en una prova escrita objectiva de contingut teòric-pràctic amb contestacions o respostes múltiples, el contingut de les quals s'ajustarà a la normativa publicada al Butlletí Oficial de l'Estat en la data de publicació d'aquesta convocatòria, encara que no hagi entrat en vigor, i tindrà una durada de tres hores. El contingut el fixa el Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. La finalitat és mesurar els coneixements teoricopràctics dels participants sobre l'exercici de la professió de l'Advocacia, així com el coneixement de les normes deontològiques i professionals.

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
  • Tecnologies
  • Disseny Pàgines Web Tarragona

Utilitzem cookies pròpies i/o de tercers per fer l'anàlisi de la navegació dels usuaris de la nostra web. Més informació.

Avís galetes!

Utilitzem cookies pròpies i/o de tercers per fer l'anàlisi de la navegació dels usuaris de la nostra web.

La seva privadesa

Quan visiteu un lloc web, aquest pot emmagatzemar o recuperar informació al vostre navegador, principalment en forma de cookies. Aquesta informació pot ser sobre vostè, les preferències o el dispositiu i s'utilitza principalment per aconseguir que el lloc funcioni com s'espera. La informació generalment no ho identifica en forma directa, però us pot oferir una experiència web més personalitzada. Com respectem la vostra privadesa, podeu optar per excloure alguns tipus de cookies. Podeu fer clic a les diferents capçaleres de categoria per obtenir més informació i canviar la nostra configuració predeterminada. No obstant això, si bloquegeu alguns tipus de cookies, la vostra experiència d'ús al lloc es pot veure afectada i també els serveis que us podem oferir.

Cookies técnicas o necesarias

Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a sus acciones realizadas al solicitar servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para bloquear o alertar sobre estas cookies, pero algunas áreas del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.

Propias
Cookies de analítica y personalización

Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de tráfico para poder evaluar el rendimiento de nuestro sitio y mejorarlo. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o las menos visitadas, y cómo los visitantes navegan por el sitio. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, es anónima. Las cookies de personalización permiten almacenar información sobre la dirección IP de la conexión, las preferencias, idioma, el tipo de navegación y configuración regional a través la cual accede, etc. con el fin de poder mostrar contenidos y ofertas adaptadas y de especial interés  Si no permite utilizar estas cookies, no sabremos cuándo visitó nuestro sitio y no podremos evaluar si funcionó correctamente.

Google Analytics

Más información

Cookies para publicidad de terceros

Estas cookies pueden ser establecidas a través de nuestro sitio por nuestros socios publicitarios. Pueden ser utilizadas por esas empresas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan directamente información personal, sino que se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite utilizar estas cookies, verá menos publicidad dirigida.