Saltar als continguts principals.

La Secció de la Segona Oportunitat de l'ICAT demana un segon Jutjat Mercantil a Tarragona

25/05/2023

L'absorció per part del Jutjat Mercantil de Tarragona de la competència, quant a les demandes de “SEGONA OPORTUNITAT” que es presentin a la província, ha significat un notable increment d'assumptes que han de ser tramitats en aquest Jutjat.

L'any 2022 el total de concursos de creditors i de procediments declaratius que van entrar al jutjat va ser de més de 750 expedients, dels quals gairebé 300 es van presentar entre l'1 de setembre i el 23 de desembre i, d'aquests, gairebé el 90% van ser concursos de persona física. Entre l'1 de gener del corrent any i el dia 16 d'aquest mes de maig s'han presentat al Jutjat Mercantil de Tarragona 376 concursos de creditors dels quals 341 ho són de persona física. De mantenir aquest ritme no seria exagerat vaticinar que a 31 de desembre d'enguany els expedients presentats rondarien el miler. Cal assenyalar que el mòdul que té establert el Ministeri de Justícia gira entorn dels 450 expedients de tota índole.

La dotació de mitjans materials i humans amb què compta aquest jutjat és evident, a la llum de les anteriors xifres, que resulta insuficient per a la gestió del dia a dia i està molt lluny de la nova realitat a la qual el jutjat ha de fer front. Urgeix posar remei a aquesta situació perquè les estructures materials i humanes del jutjat ja han estat àmpliament depassades. Si més no, i amb caràcter d'extrema urgència, es requereix una ampliació del personal dedicat a la tramitació dels procediments concursals.

Les estimacions més prudents i conservadores apunten que enguany arribaran als jutjats mercantils d'Espanya prop de 20.000 concursos en demanda de la “SEGONA OPORTUNITAT”. El creixement que s'està observant es reflecteix en els següents gràfics elaborats per Miguel Ángel Salazar, membre de la Comissió de la Segona Oportunitat de l’ICAB-CICAC. 

 

Si atenem els països geogràficament més pròxims a nosaltres (França i Alemanya) ens trobem amb xifres cinc i sis vegades superiors a aquests 20.000 concursos que han d'arribar fins als nostres jutjats i que, en bona part, ja estan sobre les taules d’aquests jutjats.

Aquesta circumstància ha de veure's accentuada a partir del moment en què l'entrada de concursos de societats mercantils recuperi la seva històrica tendència, fet que per diversos motius no s'està donant de moment. El Jutjat Mercantil de Tarragona que va arribar a comptabilitzar algun dels anys de major activitat concursal, el 5% de tots els concursos presentats a Espanya, compta amb una manca de recursos humans i materials per a gestionar el que de ben segur ha d'arribar. Si a l'anterior s'afegeix l'actual sobrecàrrega del jutjat, tot ens condueix a una òbvia conclusió: un segon jutjat és necessari.
Sense donar més detalls ni caure en allò que pogués ser objecte d'incomoditat o donat per greuge comparatiu, cal manifestar que alguna província amb molt menys teixit empresarial que Tarragona i mancat de port de mar, compta amb dos jutjats mercantils.

Els membres de l’ICAT i molt especialment des del seu deganat, vénen exposant en totes les esferes i a tots els nivells la situació descrita. El risc d'un incontrolable empitjorament de la situació, que ja avui és delicada, no és qüestionat per ningú. No obstant això, no s'entreveu a mitjà termini l'adopció de l'única solució que ha de resultar eficaç, com seria la creació d'un segon jutjat mercantil a la nostra ciutat.

Des de la Secció de la Segona Oportunitat, i sempre sota el superior criteri del Col·legi, volem fer arribar a tots els nostres companys i companyes i els qui poguessin veure's immersos en el procediment de la Segona Oportunitat, la inquietud que, de no posar-se remei desembocarà en una situació d'enorme gravetat i, al mateix temps, anunciar l'inici de diverses gestions, de les quals donarem puntual compte, a fi de que Tarragona compti amb un segon Jutjat Mercantil.

 

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
  • Tecnologies
  • Disseny Pàgines Web Tarragona

Utilizamos cookies propias y/o de terceros para realizar el análisis de la navegación de los usuarios de nuestra web. Más información.

Su privacidad

Cuando visita un sitio web, este puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Esta información puede ser sobre usted, sus preferencias o su dispositivo y se utiliza principalmente para lograr que el sitio funcione como se espera. La información generalmente no lo identifica en forma directa, pero puede brindarle una experiencia web más personalizada. Como respetamos su privacidad, puede optar por excluir algunos tipos de cookies. Puede hacer clic en los diferentes encabezados de categoría para obtener más información y cambiar nuestra configuración predeterminada. Sin embargo, si bloquea algunos tipos de cookies, su experiencia de uso en el sitio se puede ver afectada y también los servicios que podemos ofrecerle.

Cookies técnicas o necesarias

Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a sus acciones realizadas al solicitar servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para bloquear o alertar sobre estas cookies, pero algunas áreas del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.

Propias
Cookies de analítica y personalización

Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de tráfico para poder evaluar el rendimiento de nuestro sitio y mejorarlo. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o las menos visitadas, y cómo los visitantes navegan por el sitio. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, es anónima. Las cookies de personalización permiten almacenar información sobre la dirección IP de la conexión, las preferencias, idioma, el tipo de navegación y configuración regional a través la cual accede, etc. con el fin de poder mostrar contenidos y ofertas adaptadas y de especial interés  Si no permite utilizar estas cookies, no sabremos cuándo visitó nuestro sitio y no podremos evaluar si funcionó correctamente.

Google Analytics

Más información

Cookies para publicidad de terceros

Estas cookies pueden ser establecidas a través de nuestro sitio por nuestros socios publicitarios. Pueden ser utilizadas por esas empresas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan directamente información personal, sino que se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite utilizar estas cookies, verá menos publicidad dirigida.