Saltar als continguts principals.

El Consell de l’Advocacia demana un abordatge integral i científic contra la sobrepoblació de fauna

13/03/2023

El Consell de l’Advocacia Catalana, a través de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals (CPDA), demana al Govern de la Generalitat que dugui a terme un abordatge integral i científic del problema que hi ha a Catalunya amb les sobrepoblacions d’algunes espècies d’animals salvatges. La Comissió, que vol ser part activa en la recerca de solucions, considera que les polítiques actuals per abordar-ho són només un pegat amb una efectivitat molt limitada en el curt termini i que situen l’animal com a responsable únic del problema.

Per això proposa al Govern que es faci un gran pla de biodiversitat amb la participació de professionals i experts del món de la biologia, jurídic, urbanístic i ambiental que serveixi per trobar les millors accions globals, a partir de principis ètics i sostenibles, que es poden desenvolupar per garantir la convivència entre la nostra fauna i l’activitat econòmica i humana.

La majoria de les sobrepoblacions de fauna i els seus efectes en l’entorn més propers són una conseqüència de l’acció humana i de la falta de polítiques globals de gestió del medi natural que, en molts casos, han comportat deforestació, pèrdua de biodiversitat, processos de canvi climàtic, o la progressiva desaparició dels depredadors naturals. Aquesta sobrepoblació trenca l’equilibri natural i provoca efectes no desitjats a l’agricultura i la ramaderia que s’han de corregir per garantir un ecosistema que permeti compatibilitzar la fauna amb l’activitat agrícola tradicional.

“L’activitat econòmica del sector primari català, per la seva importància, es mereix una protecció integral real i no amb mesures que difícilment tenen recorregut més enllà del curt termini”, diu la presidenta de la Comissió de Drets dels Animals del Consell i degana del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona, Estela Martín.

L’advocacia catalana considera, segons Martín, que “un país modern i avançat ha de treballar en mètodes ètics, sostenibles i efectius per resoldre els problemes derivats de la sobrepoblació animal, garantint el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció animal, i abordar-ho des de la base del problema, que és la gestió del nostre ecosistema”.

Mesures ètiques i taules de treball multidisciplinars

La CPDA recorda que la utilització de mètodes ètics és una obligació de les administracions públiques, segons es desprèn del Decret Legislatiu 2/2008 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Protecció dels Animals de Catalunya i insta a l’adopció de mesures ètiques de control de la fauna salvatge, com ara la vacuna anticonceptiva per a senglars desenvolupada pel Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

En aquest sentit, proposa la creació de taules de treball multidisciplinars i transversals, amb la participació de professionals i experts del món de la biologia, jurídic, urbanístic i ambiental que serveixi per trobar les millors accions globals que es poden desenvolupar per garantir la convivència entre la nostra fauna i l’activitat econòmica i humana. El col·lectiu de l’advocacia reivindica la seva presència en aquestes taules de treball per garantir que totes les decisions que es prenen compleixin amb la normativa de benestar animal, siguin coherents a nivell legislatiu i puguin ser articulades en un marc normatiu legal entre les diferents autonomies i la normativa estatal.

Oposició a la modificació de la Llei de protecció dels animals

Precisament, els juristes també critiquen la modificació legislativa que el Parlament sotmetrà a debat i votació demà divendres, en el marc de l’aprovació de la Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023, que preveu una modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals per deixar fora de la obligació de disposar del permís de nucli zoològic a aquelles instal·lacions pel manteniment d’animals de companyia que allotgin menys de quinze animals majors de tres mesos d’edat i un número no establert de cries.

En l’actualitat, la llei catalana obliga disposar de permís de nucli zoològic a totes aquestes instal·lacions, com ara gosseres esportives, de caça, o els centres d’importació d’animals, independentment del nombre que n’allotgin, per tal de garantir el control sanitari i evitar riscos de zoonosi. En cas de l’aprovació d’aquesta esmena, “tots aquests animals quedaran desprotegits”, adverteix la presidenta de la CPDA del Consell. A més, amb l’entrada en vigor del reglament associat a la nova llei de protecció animal estatal, el nucli zoològic serà obligatori a partir de 5 animals, de manera que la nova normativa catalana entraria en contradicció amb l’estatal. “Demanem que no es facin passos enrere i que Catalunya es mantingui com una comunitat pionera en matèria de protecció animal”, afegeix Martin.

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
  • Tecnologies
  • Disseny Pàgines Web Tarragona

Utilizamos cookies propias y/o de terceros para realizar el análisis de la navegación de los usuarios de nuestra web. Más información.

Su privacidad

Cuando visita un sitio web, este puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Esta información puede ser sobre usted, sus preferencias o su dispositivo y se utiliza principalmente para lograr que el sitio funcione como se espera. La información generalmente no lo identifica en forma directa, pero puede brindarle una experiencia web más personalizada. Como respetamos su privacidad, puede optar por excluir algunos tipos de cookies. Puede hacer clic en los diferentes encabezados de categoría para obtener más información y cambiar nuestra configuración predeterminada. Sin embargo, si bloquea algunos tipos de cookies, su experiencia de uso en el sitio se puede ver afectada y también los servicios que podemos ofrecerle.

Cookies técnicas o necesarias

Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a sus acciones realizadas al solicitar servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para bloquear o alertar sobre estas cookies, pero algunas áreas del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.

Propias
Cookies de analítica y personalización

Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de tráfico para poder evaluar el rendimiento de nuestro sitio y mejorarlo. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o las menos visitadas, y cómo los visitantes navegan por el sitio. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, es anónima. Las cookies de personalización permiten almacenar información sobre la dirección IP de la conexión, las preferencias, idioma, el tipo de navegación y configuración regional a través la cual accede, etc. con el fin de poder mostrar contenidos y ofertas adaptadas y de especial interés  Si no permite utilizar estas cookies, no sabremos cuándo visitó nuestro sitio y no podremos evaluar si funcionó correctamente.

Google Analytics

Más información

Cookies para publicidad de terceros

Estas cookies pueden ser establecidas a través de nuestro sitio por nuestros socios publicitarios. Pueden ser utilizadas por esas empresas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan directamente información personal, sino que se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite utilizar estas cookies, verá menos publicidad dirigida.