Saltar als continguts principals.

Primeres resolucions judicials en què es comunica al deutor demandat la inclusió de les seves dades al Registre d'Impagats Judicials

13/03/2023

La Justícia espanyola reconeix, en les primeres resolucions judicials sense precedents, la recent estrenada funcionalitat del Registre d'Impagats Judicials (RIJ) que permet als advocats fer el requeriment de pagament al deutor i la notificació d'inclusió al fitxer de morosos de l'Advocacia a través de l'òrgan judicial, al si del procediment judicial, sense cost i màxima garantia jurídica.

El Jutjat de Primera Instància de Marbella ha estat un dels primers a donar per vàlid la forma de comunicació del fitxer, ordenant traslladar la clàusula RIJ al deutor demandat en un procediment d'execució. Aquesta diligència permet donar compliment als requisits de notificació exigits per l'article 20 de l'actual Llei de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals en assenyalar el següent: “…Es tenen per abocades les manifestacions contingudes als escrits, en especial, la comunicació d'inici d'accions per incloure els deutes reclamats en aquest procediment al Sistema d'Informació Creditícia o fitxer de morosos Registre d'Impagats Judicials (RIJ). Desitgi trasllat del seu contingut a les altres parts personades perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns”.

Què és la clàusula RIJ?

La clàusula RIJ és un instrument legal utilitzat per advocats que permet a particulars, empreses, professionals i autònoms el seu ús, incloent-la als seus contractes amb clients i escrits judicials per protegir-se dels impagaments i millorar exponencialment la taxa de recobrament. Igualment, aquest mitjà legal pot ser utilitzat pels mateixos lletrats per evitar riscos d'impagaments als seus despatxos professionals.

La seva inclusió en un contracte implica que els contractants accepten que en cas d'impagament de la quantitat pactada el deutor es considera advertit de la seva inclusió al fitxer RIJ als efectes previstos a l'apartat c) de l'article 20 LOPD que estableix que perquè es presumeixi lícit el tractament de dades pels sistemes d'informació creditícia entre altres requisits s'exigeix: “… Que el creditor hagi informat l'afectat al contracte o en el moment de requerir el pagament sobre la possibilitat d'inclusió en aquests sistemes, amb indicació d'aquells en què participi…”.

Inclusió gratuïta amb màxima garantia jurídica

Amb aquesta innovació jurídica i tecnològica, els creditors que facin ús de la nova funcionalitat s'estalvien els costos de notificació certificada dels requeriments de pagament i obtenen la publicació gratuïta dels deutes al RIJ amb totes les garanties legals, aconseguint un major efecte recobrament i amb menys despeses de gestió que els fitxers tradicionals de morosos.

Com a valor afegit als registres tradicionals, el RIJ ofereix informació única i exclusiva de gran qualitat en ser aportada per advocats en les seves reclamacions, podent incloure al fitxer tot tipus de deute del marcat privat, com, per exemple, impagaments de comunitats de propietaris , de pensions, de lloguers, impagaments financers, comercials o de companyies d'assegurances, entre d'altres.

Els advocats poden, a més, fer consultes gratuïtes sobre morositat de persones físiques i jurídiques sempre que tinguin interès legítim, cosa que permet a particulars, autònoms i empreses accedir a aquesta informació a través dels seus lletrats per evitar riscos d'impagaments i per a una presa de decisions encertada.

El RIJ es fa servir de forma telemàtica a través de la pàgina web www.registrodeimpagadosjudiciales.es cosa que evita desplaçaments, permet el seu ús les 24 hores, qualsevol dia de l'any, oferint una eficaç solució tecnològica als despatxos d'advocats per adaptar-se a les demandes de la societat digital.

Per a més informació podeu consultar la web del CGAE

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
  • Tecnologies
  • Disseny Pàgines Web Tarragona

Utilizamos cookies propias y/o de terceros para realizar el análisis de la navegación de los usuarios de nuestra web. Más información.

Su privacidad

Cuando visita un sitio web, este puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Esta información puede ser sobre usted, sus preferencias o su dispositivo y se utiliza principalmente para lograr que el sitio funcione como se espera. La información generalmente no lo identifica en forma directa, pero puede brindarle una experiencia web más personalizada. Como respetamos su privacidad, puede optar por excluir algunos tipos de cookies. Puede hacer clic en los diferentes encabezados de categoría para obtener más información y cambiar nuestra configuración predeterminada. Sin embargo, si bloquea algunos tipos de cookies, su experiencia de uso en el sitio se puede ver afectada y también los servicios que podemos ofrecerle.

Cookies técnicas o necesarias

Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a sus acciones realizadas al solicitar servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para bloquear o alertar sobre estas cookies, pero algunas áreas del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.

Propias
Cookies de analítica y personalización

Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de tráfico para poder evaluar el rendimiento de nuestro sitio y mejorarlo. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o las menos visitadas, y cómo los visitantes navegan por el sitio. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, es anónima. Las cookies de personalización permiten almacenar información sobre la dirección IP de la conexión, las preferencias, idioma, el tipo de navegación y configuración regional a través la cual accede, etc. con el fin de poder mostrar contenidos y ofertas adaptadas y de especial interés  Si no permite utilizar estas cookies, no sabremos cuándo visitó nuestro sitio y no podremos evaluar si funcionó correctamente.

Google Analytics

Más información

Cookies para publicidad de terceros

Estas cookies pueden ser establecidas a través de nuestro sitio por nuestros socios publicitarios. Pueden ser utilizadas por esas empresas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan directamente información personal, sino que se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite utilizar estas cookies, verá menos publicidad dirigida.