Saltar als continguts principals.

Curs d'especialització lletrada en Violència de Gènere 2019

02/04/2019 14:00

Organitza:

Consell de l'Advocacia Catalana.

 

Programa:

Data: 02/04/2019 -  ICA MATARÓ

 • Inauguració del Curs:

Excm. Sr. Julio J. Naveira Manteiga, degà  de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró.

Sra. Núria Balada Cardona, presidenta de l’Institut Català de les Dones de la Generalitat.

 • Orígens i causes de la violència masclista. El cicle de la violència. La dependència i el perdó de la víctima. La víctima en el procediment.
 • Funcions i actuació de la medicina forense en els reconeixements físics i psíquics de la víctima.

Docència a càrrec de la Sra. Raquel Escurriol Martínez, psicòloga de l'Associació TAMAIA.

Data: 04/04/2019 –  ICA MATARÓ

 • Ruptures familiars. Incidència de la violència en les mesures civils. La coordinació dels procediments penals i civils. Les mesures civils de l’orde de protecció i la seva incidència en el procediment civil.

Docència a càrrec de la Sra. Rosa Artigas Porta, advocada. Coordinadora de Dret de família a l’ICAVOR. Professora associada a l’UPF.

Data: 09/04/2019 – ICA MATARÓ

 • Els tipus penals del maltractament relacionats amb la violència de gènere. Problemes concursals.

Docència pendent de confirmació.

Data: 11/04/2019 – ICA MATARÓ

 • Intervenció i criteris de la fiscalia.

Docència a càrrec de la Il·lma. Sra. Lucía Marina Arozamena Baro, fiscal del Jutjat de Mataró.

Data: 16/04/2019 – ICA MATARÓ

 • Protecció internacional: CEDAW.
 • Concepte de violència de gènere: Especial referència a les SSTC. Diferències amb la violència domèstica. Aspectes rellevants de la LO 1/2004 de 28 de desembre.
 • El  protocol d’Istanbul.

Docència a càrrec de l'Il·lma. Sra. Lucía Avilés Palacios, magistrada del Jutjat de Primera Instància i Instrucció Núm. 3 d’Arenys de Mar.

Data: 23/04/2019 – ICA MATARÓ

 • Competència funcional, objectiva i territorial dels jutjats de Violència sobre la Dona. Enjudiciaments en els jutjats de Violència sobre la Dona dels aspectes civils.
 • Enjudiciament dels delictes de violència de gènere. Criteris jurisprudencials en la matèria.
 • Execució i la incidència de l’Estatut de la Víctima.

Docència a càrrec de l’I·lma. Sra. Francisca Verdejo Torralba, magistrada del Jutjat Núm. 2 de Violència sobre la Dona de Barcelona.

Data: 25/04/2019 – ICA LLEIDA

 • Ordre de protecció a les víctimes de Violència de Gènere: procediment i continguts. Mesures cautelars penals. Procediments penals en relació a la violència de gènere: especial referència al Procediment Urgent i Abreujat.

Docència a càrrec de la Sra. Anna Nadal, advocada.

Data: 07/05/2019 – ICA LLEIDA

 • Intervenció Policial.

Docència a càrrec del Sr. Jose Manuel Marín Nogueras, cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de la USC Segrià (ABP Segrià).

Data: 09/05/2019 – ICA LLEIDA

 • La Llei 5/2008 de Catalunya, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

Docència a càrrec de la Sra. Mercè Claramunt, advocada.

Data: 14/05/2019 – ICA LLEIDA

 • Intervenció de l’Equip d’Assessorament Tècnic Penal.

Docència a càrrec del Coordinador/a de l’Equip d’Assessorament Tècnic Penal de Lleida de la Generalitat de Catalunya.

 • Intervenció del Servei d’Assessorament Tècnic Civil en l’Àmbit de Família (EATAF).

Docència a càrrec de la Coordinadora de l’Equip d’Assessorament Tècnic Civil en l’àmbit de Família de Lleida de la Generalitat de Catalunya.

Data: 16/05/2017 – ICA MATARÓ

 • Les prestacions Socials en els Jutjats del Social.

Docència a càrrec de la Sra. Mireia  Montesinos, advocada.

Data: 21/05/2019 – ICA TARRAGONA

 • La violència sobre les dones a traves de les xarxes socials . Delictes cibernètics.

Docència a càrrec del Sr. Carles Martínez Mirón, advocat i professor associat de la UB en CIBERCRIMINALITAT.

Data: 23/05/2019 – ICA TARRAGONA

 • L’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte. Punt de Coordinació de les ordres de protecció de les víctimes de violència domèstica i intervenció psicosocial amb les víctimes en coordinació amb els recursos comunitaris.

Docència a càrrec de la Sra. Eva Bourman Salat, coordinadora del Servei de Suport a l’Execució Penal dels Serveis Territorials de Tarragona.

Data: 28/05/2019 – ICA TARRAGONA

 • Incidència dels procediments de VIGE en relació als procediments d’estrangeria.
 • La importància de l’assistència lletrada a la víctima.

Docència a càrrec de la  Sra. Ester Garcia López, advocada.

Data: 30/05/2019 – ICA TARRAGONA

 • Protocol específic de medicina forense en temes de violència de gènere.
 • Com l’advocacia pot sol·licitar mitjans de prova dirigits a proves forenses.
 • Eines per a la valoració de l’informe mèdic forense.

Docència a càrrec de la Dra. Ana Isabel Soler Villa, metgessa forense de l'IMLC-Tarragona.

Sessions practiques (data per determinar, entre el 31 de maig fins el 20 de juny)

 • 4h: Resolució de dubtes de tot el contingut teòric del curs i realització d’activitats formatives en base a casos pràctics (incloent: darreres reformes penals, execucions de les sentències,...).
 • 2h: Sensibilització cap a la víctima (aspectes psicològics i de comunicació de la dona maltractada).
 • Aquestes sessions només s’oferiran en format PRESENCIAL en els diferents col·legis de l’advocacia de Catalunya que reuneixin un mínim de 10 inscrits/es, i caldrà assistir OBLIGATÒRIAMENT a la totalitat d’hores de pràctiques per poder demanar el certificat habilitador.

Data: 21 de juny de 2019 – 13:00h-15:00h. Prova Obligatòria

 • Consistirà en una prova tipus test en base a la totalitat de les sessions teòriques i pràctiques.
 • La durada màxima serà de dues hores.

 

Matrícula:

Preus per a col·legiats/des de qualsevol Col·legi d’Advocats de Catalunya.

 • Presencial: 175€
 • Videoconferència / Streaming: 175€
 • Altres: 220€

La inscripció s’ha de tramitar aquí. El cost de la inscripció es girarà a través del compte col·legial.

Seguidament, des de l'ICAT s'enviaran les instruccions per a poder seguir el curs per internet.

 

Certificat:

Es lliurarà el certificat d’aprofitament a aquells alumnes que hagin:

 • Visualitzat la totalitat del curs en qualsevol dels tres formats: Presencial, Videoconferència, Vídeo Streaming (comprovació per part del CICAC).
 • Per acreditar el seguiment del curs en format VIDEOSTREAMING és imprescindible fer-ho amb les claus d’accés personals que cada alumne hagi creat.
 • Al finalitzar les sessions teòriques, es comprovarà visualització del curs per alumne.
 • Assistit presencialment a 6 hores lectives de pràctiques al Col·legi d’Advocats corresponent.
 • Superat la prova final obligatòria.
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
 • Tecnologies
 • Disseny Pàgines Web Tarragona

Avís cookies

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recollir informació estadística. Si contínua navegant considerem que accepta la seva utilització. Més informació aquí..