Saltar als continguts principals.

Curs d'especialització lletrada en la jurisdicció de menors (2018)

10/04/2018 15:00

AQUEST CURS HABILITA L'ACCÉS AL TORN D'OFICI DE MENORS

Objectiu:

L’objectiu d’aquest curs és que l’advocat o advocada adquireixi els coneixements tant teòrics com pràctics necessaris per poder assistir persones menors d’edat.

El curs té una durada total de 26 hores, distribuïdes en 18 hores teòriques (de dues hores cadascuna); més 6 hores de pràctica (en dues/tres sessions); més 2 hores de prova avaluadora.

Es retransmetrà per :

 • VIDEOCONFERÈNCIA en directe a les altres Seus dels Col·legis d’Advocats que així ho sol·licitin.
 • VIDEOSTREAMING. En  directe i/o diferit des del propi ordinador.

Dates i horaris:

 • 10/04/18: De 15:00h a 17:00h
 • 12/04/18: De 15:00h a 17:00h
 • 17/04/18: De 15:00h a 17:00h
 • 19/04/18: De 15:00h a 17:00h
 • 24/04/18: De 15:00h a 17:00h
 • 26/04/18: De 15:00h a 17:00h
 • 03/05/18: De 15:00h a 17:00h
 • 08/05/18: De 15:00h a 17:00h
 • 10/05/18: De 15:00h a 17:00h
 • Sessions pràctiques: Dins del període que va des del 10 de maig fins al 15 de juny de 2018. Pendent de programació.

Programa del curs:

Sessió 1. Presencial des de l’ICA Mataró
Dimarts 10 d’abril de 2018
Horari de 15.00h a 17.00 hores

Inauguració del curs: Excm. Sr. Julio J. Naveira Manteiga, president del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró.

Ponència: Principis del procediment. Aspectes substantius de la Llei. Àmbit d’aplicació de la Llei. Determinació de la competència: orgànica, per raó de la matèria i per raó dels subjectes. Parts processals: legitimació activa i passiva. Dret de defensa del menor i actuació de la víctima o perjudicat. Drets del Menor.

Ponent: Il·lma. Sra. Carme Guil Román, magistrada de l’Audiència Provincial de Barcelona (secció  21ª).

Sessió 2.Presencial des de l’ICA Mataró
Dijous 12 d’abril de 2018
Horari de 15.00h a 17.00 hores

Ponència: Menors de 14 a 18 anys: tractament de l’adolescència en l’etapa evolutiva. Característiques i peculiaritats del menor infractor. Noves formes de delinqüència de Menors.

Ponent: Sra. Sandra López Ferré, psicòloga del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic Penal (SMAT).

Sessió 3. Presencial des de l'ICA Mataró

Dimarts 17 d’abril de 2018.
Horari de 15.00h a 17.00 hores

Ponència: La detenció del menor, drets i garanties: Dues visions.  L’habeas corpus. Mesures cautelars personals i mesures per protegir el menor. El cas del menor no acompanyat.
 
Ponent: Sergent Jaume Garcia Sol, sotscap de la Unitat de Menors Mossos d’Esquadra.

Ponent: Sr. Joan Martínez García, advocat i membre de la Comissió de Drets Humans del Consell de l’Advocacia Catalana.

Sessió 4. Presencial des de l’ICA Mataró
Dijous 19 d’abril de 2018
Horari de 15.00h a 17.00 hores

Ponència: Les funcions de l’Equip d’Assessorament Tècnic i Mediació com a alternativa al procés.

Ponent: Sra. Alicia Reyes, responsable de Programes del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic (SMAT).

Sessió 5. Presencial des de l’ICA Mataró
Dimarts 24 d’abril de 2018
Horari de 15.00h a 17.00 hores

Ponència: Instrucció de Fiscalia. Diligencies preliminars. Arxiu procediment per causes d’oportunitat. Incoació de l’expedient. Diligències del Ministeri Fiscal, de l’advocat de la defensa i de l’acusació particular.

Ponent: Il·lma. Sra. Carme Guil Román, magistrada de l’Audiència Provincial de Barcelona (Secció 21ª).

Sessió 6. Presencial des de l’ICA Granollers
Dijous 26 d’abril de 2018
Horari de 15.00h a 17.00 hores

Ponència: Diligències que afecten els drets fonamentals del menor, especialment l’empremta genètica. Conclusió de l’expedient. Sobreseïment, acabament per satisfacció extra processal i escrit d’al·legacions del Ministeri Fiscal.

Ponent: Il·lm. Sr. Jesús Mª del Cacho Rivera, magistrat jutge de Menors de Tarragona.

Sessió 7. Presencial des de l’ICA Granollers
Dijous 3 de maig de 2018
Horari de 15.00h a 17.00 hores

Ponència: Fase d’Audiència. Decisió del jutge de Menors. Obertura de l’audiència. Celebració del judici. La sentencia. La motivació de la sentencia. Suspensió.

Ponent: Il·lm. Sr. Jesús Mª del Cacho Rivera, magistrat jutge de Menors de Tarragona.

Sessió 8. Presencial des de l’ICA Granollers
Dimarts 08 de maig de 2018
Horari de 15.00h a 17.00 hores

Ponència: Actuació de l’acusació i de la defensa. Règim de Recursos.

Ponent: Pendent de determinar.

Sessió 9. Presencial des de l’ICA Granollers
Dijous 10 de maig de 2018
Horari de 15.00h a 17.00 hores

Ponència: Execució: tràmits i viabilitat per substituir la mesura. Trencament del compliment de la mesura. Materialització de les mesures. Responsabilitat civil en matèria de menors.

Ponent: Pendent de determinar.

Sessions pràctiques:

 • Objectiu: Resolució de dubtes de tot el contingut teòric del curs i activitats formatives en base a casos pràctics.
 • Ponent: Pendent de determinar
 • Dates i horaris: El període de pràctiques es realitzaran des del 10 de maig de 2018 fins al 15 de juny de 2018. L’organització de les sessions anirà en funció de les disponibilitats de cada Col·legi i dels alumnes. (S’informarà al llarg del curs)
 • Aquestes sessions només s’oferiran en format PRESENCIAL en els diferents Col·legis d’Advocats de Catalunya que reuneixin un mínim de 10 alumnes, i caldrà assistir OBLIGATÒRIAMENT a la totalitat d’hores de pràctiques per poder demanar el certificat habilitador.

Prova obligatòria:

 • Prova PRESENCIAL OBLIGATÒRIA en els diferents Col·legis d’Advocats de Catalunya, es portarà a terme el divendres 15 de juny de 2018, des de les 13:00h fins a les 15:00h. (El CICAC es reserva el dret de modificar la data de la prova final en cas que ho considerés convenient)
 • Consistirà en una prova tipus test en base al plantejament d’un supòsit pràctic.
 • La durada màxima serà de dues hores.

Matrícula:

Presencial/Videoconferència/Streaming Col·legiats CICAC: 130€
Altres NO COL·LEGIATS CICAC: 150€

Les inscripcions s'han de tramitrar a través del Col·legi d'Advocats en el que s'estigui col·legiat. En el cas dels col·legiats a l'ICAT, cal enviar per correu electrònic a formacio@icatarragona.com. Posteriorment es girarà la inscripció a través dels comptes col·legials.

Un cop iniciat el curs no és possible la devolució de l’import de la inscripció. El CICAC es reserva el dret de modificar i/o suspendre el programa de l’acció formativa.

El període d’inscripció fineix un cop hagin finalitzat les sessions teòriques del curs.

Una vegada s'hagi formalitzat la inscripció,l'ICAT facilitarà les instruccions per poder seguir el curs per videostreaming.

Certificat:

Es lliurarà el certificat d’aprofitament a aquells alumnes que hagin:

 • Visualitzat la totalitat del curs en qualsevol dels tres formats: Presencial/Videoconferència/Videostreaming (comprovació per part del CICAC). 
 • Per acreditar el seguiment del curs en format VIDEOSTREAMING és imprescindible fer-ho amb les claus d’accés personals que cada alumne hagi creat.
 • Al finalitzar el curs es comprovarà visualització total del curs per alumne.
 • Assistit presencialment a 6 hores lectives de pràctiques al Col·legi d’Advocats corresponent.
 • Superat la prova final obligatòria.

Els alumnes que segueixin el curs exclusivament per la modalitat d’internet (videostreaming) i  no realitzin ni pràctiques ni prova, se’ls lliurarà un certificat d’inscripció que no habilita per a la intervenció. No s’admeten visualitzacions compartides amb una única clau d’accés.

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
 • Tecnologies
 • Disseny Pàgines Web Tarragona

Avís cookies

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recollir informació estadística. Si contínua navegant considerem que accepta la seva utilització. Més informació aquí..