Saltar als continguts principals.

Curs d'especialització lletrada en violència de gènere

18/04/2017 14:00

Organitza:
Consell de l’Advocacia Catalana.

QUEDA RATIFICADA L’APROVACIÓ DE L’HOMOLOGACIÓ PER PART DEL CICAC.
HABILITA L’ACCÉS AL TO DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA EN AQUELLS COL·LEGIS QUE AIXÍ HO HAGIN ACORDAT.

Dates i Horaris:

36h (28h contingut teòric; 6h sessions pràctiques; 2h prova presencial obligatòria).

Sessions teòriques: (Dimarts i Dijous).

18/04/17: de 14:00h a 16:00h ICA MATARÓ
20/04/17: de 14:00h a 16:00h ICA MATARÓ
25/04/17: de 14:00h a 16:00h ICA MATARÓ
27/04/17: de 13:00h a 15:00h ICA MATARÓ
02/05/17: de 15:00h a 17:00h ICA MATARÓ
04/05/17: de 14:00h a 16:00h ICA GRANOLLERS
09/05/17: de 14:00h a 16:00h ICA GRANOLLERS
11/05/17: de 14:00h a 16:00h ICA GRANOLLERS
16/05/17: de 14:00h a 16:00h ICA GRANOLLERS
18/05/17: de 14:00h a 16:00h ICA GRANOLLERS
23/05/17: de 14:00h a 16:00h ICA SABADELL
25/05/17: de 14:00h a 16:00h ICA SABADELL
30/05/17: de 14:00h a 16:00h ICA SABADELL
01/06/17: de 14:00h a 16:00h ICA SABADELL

Sessions pràctiques:
Divendres 16 de juny de 2017. De 16:00h a 18:00h.
Dilluns 19 de juny de 2017. De 15:00h. a 19:00h.

Data prova:
Dimarts dia 20 de juny de 2017. De 14:00h a 16:00h

Programa:

Data: 18/04/2017 -  ICA MATARÓ
Inauguració del Curs
Excm. Sr. Julio J. Naveira Manteiga, Degà  de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró
Sra. Teresa Maria Pitarch i Albós, Presidenta de l’Institut Català de les dones de la Generalitat.

PONÈNCIA
Orígens i causes de la violència masclista. El cicle de la violència. La dependència i el perdó de la víctima. La víctima en el procediment.
Funcions i actuació del metge forense en els reconeixements físics i psíquics de la víctima.
Ponent, Sra.Raquel Escurriol Martínez, Psicòloga Associació TAMAIA

Data: 20/04/2017 –  ICA MATARÓ
PONÈNCIA
Protecció internacional: CEDAW.
Concepte de violència de gènere: Especial referència a les SSTC. Diferències amb la violència domèstica. Aspectes rellevants de la LO 1/2004 de 28 de desembre.
El  protocol d’Istanbul.
Ponent, Sra. Lorena Garrido Jiménez, Professora de Filosofia del Dret de UAB

Data: 25/04/2017 – ICA MATARÓ
PONÈNCIA
Els tipus penals del maltractament relacionats amb la violència de gènere. Problemes concursals.
Ponent, Sra. Marina Roig Altozamo, Advocada

Data: 27/04/2017 – ICA MATARÓ
PONÈNCIA
La violència sobre les dones a traves de les xarxes socials . Delictes cibernètics
Ponent, Sra. Marina Roig Altozamo, Advocada

Data: 02/05/2017 – ICA MATARÓ
PONÈNCIA
Intervenció i criteris fiscalia
Ponent, Il·lma. Sra. Tais Deus Ramos, Fiscal del jutjat de VIDO de Mataró

Data: 04/05/2017 – ICA GRANOLLERS
PONÈNCIA
Intervenció Policial
Ponent, Sr. Albert Parramon Olive, Caporal dels Mossos d’Esquadra Granollers

Data: 09/05/2017 – ICA GRANOLLERS
PONÈNCIA
Ordre de protecció a les víctimes de Violència Gènere: procediment i continguts. Mesures cautelars penals. Procediments penals en relació a la violència de gènere: especial referència al Procediment Urgent i Abreujat.
Ponent, PENDENT

Data: 11/05/2017 – ICA GRANOLLERS
PONÈNCIA
Competència funcional, objectiva i territorial dels jutjats de Violència sobre la dona. Enjudiciaments en els jutjats de Violència sobre la dona dels aspectes civils.
Enjudiciament dels delictes de violència de gènere. Criteris jurisprudencials en la matèria.
Execució i la incidència de l’Estatut de la Víctima.
Ponent, Il·ltra. Sra.Francisca Verdejo Torralba, Magistrada del Jutjat 2 de Violència sobre la Dona de Barcelona.

Data: 16/05/2017 – ICA GRANOLLERS
PONÈNCIA
Ruptures familiars. Incidència de la violència en les mesures civils. La coordinació dels procediments penals i civils. Les mesures civils de l’orde de protecció i la seva incidència en el procediment civil
Procediments de família. La competència dels jutjats VIGE. Aspectes processals
Ponent, PENDENT

Data: 18/05/2017 – ICA GRANOLLERS
PONÈNCIA
Intervenció de l’Equip d’Assessorament Tècnic Penal.
Ponent, Sra. Rosa Aragonés, Coordinadora de l’Equip d’Assessorament Tècnic Penal de la Generalitat de Catalunya.
PONÈNCIA
Intervenció del Servei d’Assessorament Tècnic en l’Àmbit de Família (SATAF).
Ponent, Sra. Mercè Cartié, Coordinadora de l’Equip d’Assessorament Civil-Família de la Generalitat de Catalunya.

Data: 23/05/2017 – ICA SABADELL
PONÈNCIA
Les prestacions Socials en els Jutjats del Social.
Ponent, Sra. Mireia  Montesinos, Advocada

Data: 25/05/2017 – ICA SABADELL
PONÈNCIA
La llei 5/2008 de Catalunya, de 24 d’abril  del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
Ponent, Sra. Mercè Claramunt, Advocada 

Data: 30/05/2017 – ICA SABADELL
PONÈNCIA
L’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte. Punt de Coordinació de les ordres de protecció de les víctimes de violència domèstica i intervenció psicosocial amb les víctimes en coordinació amb els recursos comunitaris.
Ponent, PENDENT, Coordinadora de l’Oficina d’Atenció a la Víctima de Barcelona

Data: 01/06/2017 – ICA SABADELL
PONÈNCIA
Incidència dels procediments de VIGE en relació als procediments d’estrangeria.
La importància de l’assistència lletrada a la víctima .
Ponent, Sra. Ester Garcia López, Advocada 

Sessions pràctiques:

Divendres 16 de juny de 2017. De 16:00h a 18:00h.
Objectius:
2h: Sensibilització cap a la víctima (aspectes psicològics i de comunicació de la dona maltractada).
Ponent: Sra. Marta Fabá.

Dilluns 19 de juny de 2017. De 15:00h. a 19:00h.
4h: Resolució de dubtes de tot el contingut teòric del curs i realització d’activitats formatives en base a casos pràctics (incloent: darreres reformes penals, execucions de les sentències,...).
Ponent: Sr. Joan Martínez García.

Aquestes sessions només s’oferiran en format PRESENCIAL en els diferents col·legis d’advocats de Catalunya que reuneixin un mínim de 10 alumnes, i caldrà assistir OBLIGATÒRIAMENT a la totalitat d’hores de pràctiques per poder demanar el certificat habilitador.

Prova obligatòria:

Prova PRESENCIAL OBLIGATÒRIA en els diferents Col·legis d’Advocats de Catalunya, es portarà a terme el dimarts  dia 20 de juny de 2017, de les 14:00 fins a les 16:00h.
Consistirà en una prova tipus test en base al plantejament d’un supòsit pràctic.
La durada màxima serà de dues hores.

Certificat:
Es lliurarà el certificat d’aprofitament a aquells alumnes que hagin:

  • Visualitzat la totalitat del curs en qualsevol dels tres formats: presencial/videoconferència/videostreaming (accés exclusiu amb usuari propi).
  • Assistit presencialment a 6 hores lectives de pràctiques al Col·legi d’Advocats corresponent.
  • Superat la prova final obligatòria.

Els alumnes que segueixin el curs exclusivament per la modalitat d’Internet (videostreaming) i no realitzin ni pràctiques ni prova, se’ls lliurarà un certificat d’inscripció que no habilita per a la intervenció.

Preus:
Presencial/Videoconferència/streaming col·legiats CICAC:  165€
Altres: 210€

Per a inscriure’s cal enviar un correu electrònic a formacio@icatarragona.com. La matrícula es girarà a través del compte col·legial.

Modalitat:
Semi-presencial.

Lloc:
Per videoconferència a la seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona.
Seus presencials: Il·lustres Col·legis d’Advocats de Mataró, Sabadell i Granollers.

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
  • Tecnologies
  • Disseny Pàgines Web Tarragona

Avís cookies

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recollir informació estadística. Si contínua navegant considerem que accepta la seva utilització. Més informació aquí..