Resum sessió informativa justificació online (actuacions no penals)             

 

Circular 5/2021
7 de maig de 2021

 

Benvolguts/-des,

Ahir dia 6 de maig es va celebrar la segona sessió informativa del TOAD, en aquest cas sobre les incidències habituals en la justificació online (no penals).

Tot seguit us fem un resum dels dubtes més freqüents que ens vau plantejar:

-Les actuacions que siguin diferents al procediment designat cal afegir-les com a nova actuació (exemple: designa divorci, l'actuació és divorci mutu acord).

-Les persones inscrites al conveni del "Pla Català", recordeu que heu de marcar la casella "programa català” adjuntant la còpia de l’escrit redactat en català.

-Les actuacions s'han de justificar amb la presentació telemàtica o amb la demanda segellada pel jutjat. En cas contrari no la podem validar.

-Les insostenibilitats es justifiquen una vegada estan resoltes per la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta.

-Els procediments ordinaris s'abonen en dues fases: d’una banda la demanda i de l’altra la sentència (genera dos pagaments de mòduls diferenciats). Això mateix passa amb el procediment contenciós administratiu.

-El lletrat/da de VIDO que necessiti designació derivada per interposar el procediment matrimonial, ha d’omplir la sol·licitud de designa derivada (accessible a la plana web) i aportar una altra justícia gratuïta per aquest nou assumpte.

-Es recomana al lletrat/da de guàrdia d’estrangeria que faci signar dues justícies gratuïtes al justiciable: una caldrà aportar-la al telefonema i l’altra la reserveu per quan la necessiteu per a  la designa derivada.

Per si és del vostre interès, us fem arribar la documentació de la sessió que podeu consultar a l'enllaç adjunt.

Esperem que tota aquesta informació us resulti d’utilitat. Per a qualsevol dubte o consulta podeu contactar-nos per c/e a torn@icatarragona.com .

Rebeu una cordial salutació,

La Junta de Govern.

 

Contactar [+]

  • C/ Enric d'Ossó núm. 1, 2n
  • 43005 - Tarragona
  • Tel: +34 977212360
  • Fax: +34 977240650
  • secretaria@icatarragona.com
  • www.icatarragona.com
Facebook Twitter Linkedn Instagram