Saltar als continguts principals.

Convocatòria de candidatures per advocades i advocats per a participar en formacions internacionals sobre Llei Europea de Protecció de Dades

23/06/2022

El Consell de l’Advocacia Catalana participa en el projecte Europeu “TRADATA 2” finançat per la Comissió Europea que té l’objectiu de formar advocades i advocats conjuntament amb diferents col·legis de l’advocacia de la UE.

El projecte  “TRADATA 2”,  té l’objectiu de formar advocades i advocats de 8 Estats Membres  en la legislació relativa a la protecció de dades (Regulació EU 2016/679 i la Directiva EU 2016/680) a través de 12 seminaris en 6 Estats Membres, produir material formatiu amb els resultats dels seminaris així com promoure la creació de xarxes informals de col·laboració entre advocades si advocats de diferents països de la UE. Aquest projecte es portarà a terme entre 2022 i 2024.

Juntament amb el Consell de l’Advocacia Catalana, hi participen altres col·legis de l’advocacia de la UE: el Col·legi d’Advocats d’Itàlia, el Col·legi d’Advocats de París, el col·legi d’Advocats de Romania, el Col·legi d’Advocats de Polònia, el Col·legi d’Advocats d’Atenes, el Col·legi d’Advocats de la República Txeca i el Consell de l’Advocacia d’Espanya.

Totes i cadascunes de les entitats citades amb anterioritat, s’encarregarà de replicar un únic model de seminari formatiu en matèria de protecció de dades, on en algun cas, es podria enriquir introduint petites novetats a nivell de contingut, ponents, etc….


Concretament, en l’àmbit de Catalunya, oferim la possibilitat que hi assisteixin en aquestes formacions advocades o advocats procedents de qualsevol dels 14 col·legis de l’Advocacia Catalana, tenint en compte la següent distribució de places:

– 9 seminaris fora de Catalunya (Atenes, Roma, Bucarest, Nicòsia, Varsòvia, Praga, Piraeus, Itàlia i Grècia): Oferint un total de 9 places, on s’adjudicarà una 1 única plaça per seminari/destinació.

Aquesta convocatòria és per les següents places:

Tema del seminari Lloc Data:

Protecció de dades París, França 19 setembre 2022
Protecció de dades Roma, Itàlia 30 setembre2022
Protecció de dades Atenes, Grècia 14 octubre 2022
Protecció de dades Bucarest, Romania 18 novembre 2022
Protecció de dades Perugia, Itàlia Finals de novembre 2022
(data encara per concretar)
 
REQUISITS:
Els requisits per assistir-hi són:

 • Estar col·legiat/da en un col·legi de l’advocacia de Catalunya.
 • Tenir experiència mínima de 2 anys en l’exercici professionals en temes de protecció de dades.
 • Acreditar un nivell d’anglès suficient (preferiblement Nivell Advanced), ja que les formacions es realitzaran en aquest idioma.
 • Enviar el formulari de sol·licitud de la convocatòria omplert i signat i CV.
 • En cas de rebre més d’una sol·licitud per assistir al mateix seminari, el CICAC es basarà amb en els mèrits del candidat/a per assignar la plaça (Mèrits: nivell d’anglès, experiència professional en l’àmbit del seminari)

 
CONDICIONS FINANÇAMENT:
El projecte europeu finançarà les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció de la persona que assisteixi a qualsevol dels seminaris ofertats.
El protocol per poder gaudir d’aquesta ajuda és:

 • Que la persona que es desplaça haurà d’assumir per avançat les despeses de transport i allotjament.
 • Un cop verificada l’assistència al seminari, la European lawyers Foundation reemborsarà les despeses justificades, tant en relació al transport (màxim 400€); i assignarà un total de 300€ en concepte de manutenció i allotjament.
 • Totes les despeses (desplaçament, allotjament i manutenció) han de ser degudament justificades per l’alumnat que assisteixi a qualsevol dels seminaris que se celebren fora de Catalunya, per tant, s’exigirà la presentació de tiquets i comprovants.

 
SOL.LICITUD PER PARTICIPAR-HI:
El termini màxim per a fer-nos arribar el formulari de sol·licitud i presentar la documentació requerida, és el divendres 8 de juliol 2022 (inclòs).
L’Enllaç per a emplenar la sol·licitud, és:
https://forms.gle/oMKnp6P2BLswnFBm8
 
La documentació complerta (CV i document acreditatiu del nivell d’anglès) s’ha de fer arribar al correu: formacio@cicac.cat
Durant l’any es publicaran diverses convocatòries de mostra d’interès, per a cobrir les places que encara quedin disponibles.
 
CONTINGUTS A TRACTAR DURANT ELS SEMINARIS SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 • Les temàtiques que s’estudiaran en els seminaris de protecció de dades, són:
 • Principis relatius al tractament de dades personals
 • El principi del consentiment
 • Drets de la persona interessada, inclosos els drets en investigacions i procediments penals
 • Responsable i encarregat del tractament
 • Transferències de dades personals a tercers països
 • La Directiva 2016/680 (dades personals i infraccions i sancions penals)

 
En base a dret Europeu:

 • REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
 • DIRECTIVA (UE) 2016/680 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals per part de les autoritats competents per a fins de prevenció, investigació, detecció o enjudiciament d’infraccions penals o d’execució de sancions penals, i a la lliure circulació de les dades esmentades i per la qual es deroga la Decisió Marc 2008/977/JAI del Consell

  Més informació a: https://elf-fae.eu/civilaw/
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
 • Tecnologies
 • Disseny Pàgines Web Tarragona

Utilizamos cookies propias y/o de terceros para realizar el análisis de la navegación de los usuarios de nuestra web. Más información.

Su privacidad

Cuando visita un sitio web, este puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Esta información puede ser sobre usted, sus preferencias o su dispositivo y se utiliza principalmente para lograr que el sitio funcione como se espera. La información generalmente no lo identifica en forma directa, pero puede brindarle una experiencia web más personalizada. Como respetamos su privacidad, puede optar por excluir algunos tipos de cookies. Puede hacer clic en los diferentes encabezados de categoría para obtener más información y cambiar nuestra configuración predeterminada. Sin embargo, si bloquea algunos tipos de cookies, su experiencia de uso en el sitio se puede ver afectada y también los servicios que podemos ofrecerle.

Cookies técnicas o necesarias

Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a sus acciones realizadas al solicitar servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para bloquear o alertar sobre estas cookies, pero algunas áreas del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.

Propias
Cookies de analítica y personalización

Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de tráfico para poder evaluar el rendimiento de nuestro sitio y mejorarlo. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o las menos visitadas, y cómo los visitantes navegan por el sitio. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, es anónima. Las cookies de personalización permiten almacenar información sobre la dirección IP de la conexión, las preferencias, idioma, el tipo de navegación y configuración regional a través la cual accede, etc. con el fin de poder mostrar contenidos y ofertas adaptadas y de especial interés  Si no permite utilizar estas cookies, no sabremos cuándo visitó nuestro sitio y no podremos evaluar si funcionó correctamente.

Google Analytics

Más información

Cookies para publicidad de terceros

Estas cookies pueden ser establecidas a través de nuestro sitio por nuestros socios publicitarios. Pueden ser utilizadas por esas empresas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan directamente información personal, sino que se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite utilizar estas cookies, verá menos publicidad dirigida.