Saltar als continguts principals.

L'ICAT informa en relació al COVID-19 (coronavirus)

24/05/2020

Mesures acordades per la Junta de Govern de l'ICAT, Consell i CGAE

 • 21/09/2020 - Noves msures econòmiques de l'ICAT "versus" la COVID-19 >> Accés
 • 10/06/2020 - Ajornament del cobrament de la quota anual del CGAE. >> Accés
 • 25/05/2020 - Nou ajornament del cobrament del 50% pendent de la prima d'assegurança obligatòria de responsabilitat civil >> Accés
 • 21/05/2020 - "S.O.S abogacía". Article d'opinió al Més Diari a càrrec de Julio de Parellada, Vicedegà de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona. >> Accés
 • 11/05/2020 - El CGPJ manté la suspensió de les actuacions judicials no essencials fins el proper 24 de maig >> Accés
 • 04/05/2020 - Pla d'Acció 2020 ICAT COVID-19 - L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona ha aprovat un nou paquet d'ajudes per a les seves col·legiades i els seus col·legiats. >> Accés
 • 30/04/2020 - L'ICAT condona la quota del mes de maig a les persones col·legiades. >> Accés
 • 16/04/2020 - Comunicat conjunt del Consell de l'Advocacia Catalana, el Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya i l'Il·lustre Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya, pel que fa a l'aixecament de les limitacions de presentació d'escrits als jutjats per mitjans telemàtics >> Accés
 • 07/04/2020 - Comunicat Comissió Deontologia COVID 19. Prohibició de publicitat il•lícita. >>Accés
 • 02/04/2020 - L'ICAT avança el pagament del SOM del primer trimestre de 2020
 • 02/04/2020 - "L'ICAT redueix pagaments als col.legiats i col·legiades per la caiguda dels ingressos dels seus associats".  Entrevista del diari Tarragona 21 al degà  Manel Albiac >> Accés
 • 02/04/2020 - "Los imprescindibles: al pie del cañón por el estado de derecho". Entrevista del Diari de Tarragona a Estela Martín, secretària de la Junta de Govern  >> Accés
 • 01/04/2020 - Els col·legiats/des de l'ICAT ja poden assistir als detinguts per videoconferència >>Accés
 • 31/03/2020 - Carta del Subdirector General de Atención Ciudadana en resposta a la carta enviada pel degà Manel Albiac sol·licitant material de protecció individual per als advocats i advocades que presten el servei de guàrdia >>Descarregar
 • 28/03/2020 - Carta del Ministro de Justicia, D. Juan Carlos Campo Moreno, en contestación a la carta recibida por Excmo. Sr. D. MANEL ALBIAC >> Descarregar
 • 26/03/2020 - El CGAE publica un manual per a l'advocacia sobre el COVID-19 >> Accés
 • 24/03/2020 - Comunicat 48/2020 Suspensió Junta General Ordinària (30/03/2020) >> Accés
 • 24/03/2020 - Accés gratuït a la formació online de l'ICAT >> Accés
 • 23/03/2020 - Carta enviada pel degà Manel Albiac al Ministre de Sanitat per sol·licitar material de protecció individual per als advocats/des que presten el servei de guàrdia >> Descarregar
 • 18/03/2020 - L'ICAT posposa el pagament del segon termini de la RC (previst per al dia 3/4/2020) fins al mes de juny >> Accés
 • 18/03/2020 - L'ICAT posa a la vostra disposició materials profilàctics torns guàrdia >> Accés
 • 17/03/2020 - Assistència lletrada a les comissaries. Mesures per garantir la condicions sanitàries als lletrats i lletrades >> Accés
 • 16/03/2020 - L'ICAT condona la quota del mes d'abril a les persones col·legiades i tanca al públic les dependències col·legials >> Accés
 • 13/03/2020 - Noves mesures acordades per part de l'Administració de justícia i del Col·legi en relació amb el COVID-19 >> Accés
 • 12/03/2020 - L'ICAT fomenta l'ús dels mitjans digitals col·legials >> Accés

Mesures Ministerio i CGPJ situació post COVID-19

 1. Plan de choque CGPJ >> Descarregar
 2. Alegaciones ICAT >> Descarregar
 3. Medida Ministerio >> Descarregar
 4. Medidas CGPJ >> Descarregar
 5. Alegaciones CGAE >> Descarregar
 • 12/05/2020 - El CGPJ aprova els criteris generals per l'elaboració dels plans de represa de l'activitat judicials per les sales de govern dels òrgans jurisdiccionals >> Accés

Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social

 • 20/0452020 - Ordre SND/421/2020 per la que es regula la pròrroga de les autoritzacions d'estada, residència i/o treball de persones estrangeres a Espanya >> Descarregar
 • 16/04/2020 - Guía de recomendaciones básicas para la comunicación de moratorias, aplazamientos, ERTE’s, reducciones de jornada y otros aspectos >> Descarregar

Mesures aprovades pel Govern i l'Administració de Justícia:

 • 12/11/2020 - Circular del Jutjat Degà de El Vendrell en relació amb l'accés a l'edifici judicial >> Descarregar
 • 10/11/2020 - Decret Llei 39/2020 de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19. (ajut per a persones autònomes i microempreses)  >> Descarregar
 • 02/11/2020 - Acord  núm. 55 de la Comissió de la Sala de Govern del TSJCat, en sessió duta a terme el 15 de setembre de 2019, sobre la petició de suspensió de vistes per part de les advocades i advocats afectats per COVID-19  >> Descarregar
 • 22/09/2020 - Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia >> Descarregar
 • 31/07/2020 - Acord Jutjat Degà de El Vendrell en relació amb la presentació d'escrits a l'agost de 2020. >> Descarregar
 • 18/06/2020 - Impuls a la creació del "Servei de Conformitats" per part de la Fiscalia Superior de Catalunya >> Descarregar
 • 04/06/2020 - Mesures de seguretat. Accessibilitat i permanència als edificis judicials.
  - Bones pràctiques als edificis judicials  >> Descarregar
  - Normes sobre l'accés al Palau de Justícia de Tarragona  >> Descarregar
  - Acord deganat Tarragona  >> Descarregar
  - Acord del deganat de Valls  >> Descarregar (actualitzat a 15 de juny)
  - Acord deganat El Vendrell  >> Descarregar
 • 27/05/2020 - Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. >> Descarregar
 • 23/05/2020 - Orden JUS/430/2020, de 22 de mayo, por la que se activa la Fase 2 del Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19. >> Descarregar
 • 14/05/2020 - Orientación al proceso gradual de recuperación de la actividad en los órganos judiciales >> Descarregar
 • 14/05/2020 - Instrucció 10/2020, de 7 de maig, de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sobre la tramitació de les conciliacions laborals suspeses per la declaració de l'estat d'alarma provocat pel COVID-19 >> Descarregar
 • 11/05/2020 - Ordre JUS/394/2020, de 8 de maig, que aprova l'Esquema de Seguretat Laboral i el Pla de Desescalada per a l'Administració de Justícia davant el COVID-19 >>Descarregar
 • 06/05/2020 - Acord de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 5 de maig de 2020. >>Descarregar
 • 29/04/2020 - Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia >>Descarregar
 • 22/04/2020 - Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo >>Descarregar
 • 18/04/2020 - Servicios mínimos esenciales de carácter presencial en la provincia de Tarragona para los funcionarios de los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial durante la prórroga del estado de alarma de 11 de abril a 26 de abril de 2020 tras la resolución del Ministerio de Justicia de 13 de abril de 2020 >>Descarregar
 • 16/04/2020 - TSJC - Medidas organizativas y procesales para el plan de choque en la Administración de Justicia tras el estado de alarma >>Descarregar
 • 12/04/2020 - Resolución del Ministro de Justicia por lo que se adapta la prestación del servicio público de Justicia al Real Decreto Ley 487/2020, de 10 de abril >>Descarregar
 • 08/04/2020 - Comisión ejecutiva de la Comisión de Seguimiento de la crisis ocasionada por el COVID 19, 12ª Reunión >>Descarregar
 • 02/04/2020 - Protocolo del Ministerio para la realización de los pagos en procesos judiciales durante el estado de Alarma >>Descarregar
 • 02/04/2020 - Recull de normativa catalana sobre la situació de pandèmia del COVID-19 >>Descarregar
 • 01/04/2020 - Resumen disposiciones normativas >>Descarregar
 • 01/04/2020 - Estado de alarma. Medidas urgentes. Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 >>Descarregar
 • 01/04/2020 - Estado de alarma. Violencia de género. Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género >>Descarregar
 • 31/03/2020 - Acords d'unificació de criteris dels jutjats de família de Catalunya en relació a l'estat d'alarma (SCAF) >>Descarregar
 • 31/03/2020 - Instrucció sobre fixació de serveis notarials essencials arran de la publicació del RDL 10/2020 >>Descarregar
 • 30/03/2020 - Resolución del Ministro de Justicia por la que se adapta la cobertura de servicios esenciales de la administración de Justicia al Real Decreto-Ley 10/2020 de 29 de marzo de 2020 >>Descarregar
 • 30/03/2020 - Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo. >>Descarregar
 • 30/03/2020 - RDL 10/2020 de 29 de març permet a les advocades i advocats assistir a les actuacions processals no suspeses pel RD 463/2020. >>Descarregar
 • 30/03/2020 - Estatuto de los Trabajadores. Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. >>Descarregar
 • 29/03/2020 - Estado de alarma. Medidas urgentes. Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.>>Descarregar
 • 29/03/2020 - Gestión de cuenta de depósitos y consignaciones judiciales (CDCJ) durante el estado de alarma. Coronavirus. Covid-19  >>Descarregar
 • 28/03/2020 - El CGPJ mantiene la suspensión de actuaciones judiciales no esenciales durante el periodo de prórroga del estado de alarma.  >>Descarregar
 • 28/03/2020 -Estado de alarma. Medidas laborales complementarias. Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.>>Descarregar
 • 28/03/2020 - DECRET LLEI 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19.>>Descarregar
 • 28/03/2020 - Estado de alarma. Prórroga. Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.>>Descarregar
 • 26/03/2020 - Protocolo distribución y reparto medidas de prevención contagio covid-19 >> Descarregar
 • 25/03/2020 - Comunicats de la Comisión Judicial de Seguimiento del TSJ de Cataluña en relació amb el COVID-19>> Descarregar
 • 25/03/2020 - Instrucción 1/2020, del secretario general de la administración de justicia, relativa a la gestión de la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales durante la vigencia del estado de alarma declarado por real decreto 463/2020 de 14 de marzo >> Descarregar
 • 25/03/2020 - Medidas urgentes. Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 .>> Descarregar
 • 25/03/2020 - Estado de alarma. Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 >>Descarregar
 • 24/03/2020 - Resolución 400/38088/2020, de 23 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la reanudación del procedimiento para solicitar y conceder la Gracia del Indulto. >> Descarregar
 • 23/03/2020 - Nota dels jutjat de família de Tarragona i Reus en relació a la custòdia i visites durant l'estat d'alarma. >> Descarregar
 • 23/03/2020 - Medidas preventivas en pandemia por Covid 19. >> Descarregar
 • 23/03/2020 - Resolución del Ministro de Justicia sobre seguridad laboral de la Administración de Justicia durante la pandemia COVID-19 >> Descarregar
 • 23/03/2020 - Acuerdos del Presidente del TSJ de Cataluña para la gestión del estado de alarma. >> Accés
 • 23/03/2020 - Incidencia del estado de alarma en la ejecución régimen de visitas en supuestos competencia del Juzgado de violencia sobre la mujer. >> Descarregar
 • 22/03/2020 - RESOLUCIÓ TSF/759/2020, de 22 de març, per la qual es concreten les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals interactuen en els centres de treball.>> Descarregar
 • 21/03/2020 Estado de alarma. Tráfico y circulación de vehículos a motor. Medidas urgentes>> Descarregar
 • 21/03/2020 Estado de alarma. Transporte por carretera  >>Descarregar
 • 21/03/2020 Estado de alarma. Sanidad. Medidas urgentes>> Descarregar
 • 21/03/2020 Estado de alarma. Sanidad. Centros de personas mayores>>Descarregar
 • 21/03/2020 - Resposta de l’Advocacia General de l'Estat a la consulta sobre la forma en la que s’haurà de procedir en el moment que perdi vigència la suspensió dels terminis previstos pel RD 463/2020>> Descarregar
 • 20/03/2020 EL CGPJ determina que deben quedar suspendidas las comparecencias periódicas de personas investigadas en causas penales.>> Descarregar
 • 20/03/2020 El CGPJ incluye entre los servicios esenciales los procesos relativos a derechos de adaptación del horario y reducción de jornada.>> Descarregar
 • 20/03/2020 El CGPJ avala que los turnos de servicios esenciales en los partidos judiciales pequeños se refuercen con jueces de otros más grandes en caso de necesidad.>> Descarregar
 • 20/03/2020 El CGPJ establece que corresponde al juez decidir en cada caso sobre la modificación del régimen de custodia, visitas y estancias acordado en los procedimientos de familia.>>Descarregar
 • 20/03/2020 El CGPJ determina que el Registro Civil debe seguir realizando las inscripciones de nacimiento que están dentro del plazo legal.>>Descarregar
 • 18/03/2020 - Suspensió de l'enviament d'escrits urgents (ni presencialment ni per mitjans telemàtics) >> Descarregar
 • 18/03/2020 - Comunicat Jutjat Mercantil 1 de Girona. Criteris concursos i ERES >>Descarregar
 • 18/03/2020 - Dirección General de Migraciones. Suspensió de terminis administratius>> Descarregar
 • 18/03/2020 RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social
 • 18/03/2020 - RD 465/2020 de modificació del RD 463/2020, de 14 de març
 • 18/03/2020 - Decret Llei 7/2020 de 17 de març de mesures urgents en contractació pública, salut, transport, transparència i mesures tributàries i econòmiquesDescarregar
 • 18/03/2020 -Acord d'unificació de criteris dels jutjats de família en relació a l'estat d'alarma (adhesió del Jutjat de Família de Tarragona i Reus)>> Descarregar 
 • 18/03/2020 - El CGPJ establece que durante el estado de alarma solo podrán presentarse escritos procesales vinculados a actuaciones judiciales urgentes y siempre a través de LexNET>> Descarregar

 • 17/03/2020 II·lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona - Enviament escrits no urgents >> Descarregar

 • 17/03/2020  - Acord del TSJC sobre escenari 3. Apud acta. >> Descarregar
 • 16/03/2020  - Comunicat del Jutjat Penal 1 de Tarragona (suspensió judicis fins al dia 3 d'abril llevat judicis ràpids del dia 1 d'abril)>> Descarregar
 • 16/03/2020 - Acord del TSJC. Suspensió notificacions Lexnet i Ejustícia >> Descarregar
 • 16/03/2020 - Suspensió de tots els actes de conciliació administrativa laboral prèvia a la jurisdicció social previstos amb citació dins el període comprès entre el dilluns 16 de març i fins a l'aixecament de l'Estat d'Alarma >> Descarregar
 • 15/03/2020 - Instrucció 1/2020 serveis essencials Secretaria de Relacions amb l'Administració Justícia>> Descarregar
 • 15/03/2020- Acord del TSJC. Escenari 3 >>Descarregar
 • 14/03/2020 - El CGPJ acuerda la suspensión de las actuaciones judiciales y de los plazos procesales en todo el territorio nacional, garantizando los servicios esenciales>>Descarregar
 • 14/03/2020 Decret 463/2020, de 14 de març d'alarma nacional 
 • 13/03/2020 Acords remesos per la Junta General de Jutges de TarragonaJutjat Degà de Valls, Jutjat Degà del Vendrell

Mesures extraordinàries en matèria tributària:

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA:

Avisos importants
Ajornaments de deutes
Terminis de les actuacions i procediments tributaris
Preguntes freqüents sobre terminis i actuacions dels procediments tributaris

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA:

 • 09/04/2020 - Mesures excepcionals. Recull informatiu. Suspensió de la presentació d'autoliquidacions i pagament de tributs / Suspensió i interrupció dels terminis dels procediments de gestió, inspecció i recaptació /Suspensió de terminis de prescripció i caducitat. >> Accés
 • 23/03/2020 - Obligacions tributàries i COVID-19: nota i instruccions de l'Agència Tributària de Catalunya >> Accés

Entitats de previsió social de l'advocacia:

 • 17/04/2020 - Nou paquet d'ajudes aprovades per la Mutualidad de la Abogacía. >> Accés
 • 26/03/2020 - Alter Mutua. Aplicación del ahorro acumulado al pago de cuotas mensuales. >> Descarregar
 • 18/03/2020 Comunicat Alter Mútua sobre emergència COVID-19 >> Descarregar
 • 17/03/2020 Mutualidad de la Abogacía permet ajornar els pagaments de les quotes >>  Descarregar

Entitats financeres:

 • 27/04/2020 - Banc Sabadell - Línea ICO Covid-19 >> Accés
 • 02/04/2020 - Arquia Banca ofereix un pla de finançament al col·lectiu de l'advocacia >> Accés
 • 01/04/2020 - Pla d'ajuda financera del Banco Santander als professionals de la justícia  i sector legal >> Accés
 • 23/03/2020 - Banc Sabadell ofereix  suport a les persones col·legiades davant la crisi del COVID-19 >> Accés

Notícies relacionades amb la ciutadania

 • 02/11/2020 - RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya  >> Descarregar
 • 16/10/2020 - RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, del Departament de Salut, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya  >> Descarregar
 • 27/06/2020 - Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial.  >> Descarregar
 • 19/06/2020 - RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS CoV-2.  >> Descarregar
 • 19/06/2020 - DECRET 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya. >>Descarregar
 • 18/06/2020 - Orden SND/535/2020, de 17 de junio, por la que se modifica la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, y la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.  >>Descarregar
 • 17/06/2020 - Guia ingreso mínimo vital >>Descarregar
 • 06/06/2020 - Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. >>Descarregar
 • 06/06/2020 - Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la que se modifican diversas órdenes con el fin de flexibilizar determinadas restricciones de ámbito nacional y establecer las unidades territoriales que progresan a las fases 2 y 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad >>Descarregar
 • 01/06/2020 - Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. >>Descarregar
 • 01/06/2020 - Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. >>Descarregar
 • 27/05/2020 - Real Decreto 538/2020, de 26 de mayo, por el que se declara luto oficial por los fallecidos como consecuencia de la pandemia COVID-19 >>Descarregar
 • 25/05/2020 - Instrucció 9/2020 de la CGEF sobre la pròrroga de vigència en determinats documents expedits per les UEF >>Descarregar
 • 23/05/2020 - Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo >>Descarregar
 • 22/05/2020 - Orden Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas restricciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 a pequeños municipios y a entes locales de ámbito territorial inferior. >>Descarregar
 • 20/05/2020 - Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. >>Descarregar
 • 17/05/2020 - Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.. >>Descarregar
 • 09/05/2020 - Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. >>Descarregar
 • 03/05/2020 - Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, por la que se regula el proceso de cogobernanza con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la transición a una nueva normalidad. >>Descarregar
 • 03/05/2020 - Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una mo
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
 • Tecnologies
 • Disseny Pàgines Web Tarragona

Utilizamos cookies propias y/o de terceros para realizar el análisis de la navegación de los usuarios de nuestra web. Más información.

Su privacidad

Cuando visita un sitio web, este puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Esta información puede ser sobre usted, sus preferencias o su dispositivo y se utiliza principalmente para lograr que el sitio funcione como se espera. La información generalmente no lo identifica en forma directa, pero puede brindarle una experiencia web más personalizada. Como respetamos su privacidad, puede optar por excluir algunos tipos de cookies. Puede hacer clic en los diferentes encabezados de categoría para obtener más información y cambiar nuestra configuración predeterminada. Sin embargo, si bloquea algunos tipos de cookies, su experiencia de uso en el sitio se puede ver afectada y también los servicios que podemos ofrecerle.

Cookies técnicas o necesarias

Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a sus acciones realizadas al solicitar servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para bloquear o alertar sobre estas cookies, pero algunas áreas del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.

Propias
Cookies de analítica y personalización

Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de tráfico para poder evaluar el rendimiento de nuestro sitio y mejorarlo. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o las menos visitadas, y cómo los visitantes navegan por el sitio. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, es anónima. Las cookies de personalización permiten almacenar información sobre la dirección IP de la conexión, las preferencias, idioma, el tipo de navegación y configuración regional a través la cual accede, etc. con el fin de poder mostrar contenidos y ofertas adaptadas y de especial interés  Si no permite utilizar estas cookies, no sabremos cuándo visitó nuestro sitio y no podremos evaluar si funcionó correctamente.

Google Analytics

Más información

Cookies para publicidad de terceros

Estas cookies pueden ser establecidas a través de nuestro sitio por nuestros socios publicitarios. Pueden ser utilizadas por esas empresas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan directamente información personal, sino que se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite utilizar estas cookies, verá menos publicidad dirigida.