Saltar als continguts principals.

Nou sistema per aconseguir cita prèvia de forma telemàtica a l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona

02/10/2018

Des de l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona han fet extensiva la nota informativa explicant als advocats com s'ha de demanar les cites prèvies pels seus clients i el lloc on fer-ho:

El funcionament de cita prèvia es posa en marxa telemàticament a partir del dilluns 1 d'octubre. 

Amb l'objectiu d'implementar els tràmits de l'Oficina d'Estrangeria i, per millorar el funcionament del sistema de cita prèvia, a partir de l'1 d'octubre de 2018 s'habilitarà els següents TRÀMITS:

- Targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió. 

- Autorització de residència per circumstàncies excepcionals.

- Reagrupació familiar.

- Autorització de residència per menors, fills de residents legals. 

- Autorització de residència independentment de familiars reagrupats. 

PROCEDIMENT:

Per utilitzar aquest procediment, la persona interessada NO ha de tenir una cita assignada prèviament. 

La petició de cita es farà omplint a màquina o electrònicament el formulari habilitat a tal efecte, que estarà disponible a la plana web de la Delegació de Govern a Catalunya: 

Plana web de la Delegacó de Govern a Catalunya

El formulari únicament serà vàlid per la seva presentació mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC), amb certificat electrònic. 

Haurà d'ajustar-se al formulari de petició de cita la documentació completa exigida en cada cas a la fulla informativa corresponent al tràmit específic pel qual es demani cita. 

Totes les fulles informatives estan disponibles al següent enllaç.

L'aportació de documentació, annexa al formulari de petició de cita, es realitzarà electrònicament amb les següents característiques:

- Documents en format PDF, en blanc i negre, amb resolució mínima necessària perquè siguin legibles. 

- S'ha de realitzar un sol enviament, amb un mínim de tres fitxers.

- El primer fitxer contindrà únicament el formulari de petició de cita, i es denominarà "PETICIÓ DE CITA".

- El segon fitxer contindrà la totalitat de fulles del passaport, i es denominarà "PASSAPORT".

- El tercer fitxer, i en el seu cas, les següents, contindrà la documentació que adjunti, que hauran de ser la documentació completa requerida pel tràmit que figuri a la fulla informativa que correspongui.

La documentació que hagi de presentar-se amb el mateix ordre que figuri a la figura informativa corresponent. Aquests fitxers es denominaran "DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL 1", "DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL 2".

 

A través del Registre Electrònic Comú, poden adjuntar-se un màxim de 5 fitxers (extensió màxima de cada fitxer, 5 MB, màxim de 15 MB).

S'assignarà cita únicament si se segueixen les instruccions anteriors, i s'adjunta al formulari de petició de cita la totalitat de la documentació exigida. 

En cas que la documentació que s'adjunti sigui insuficient, o bé es detecti que la persona interessada ja disposi d'una cita prèvia, es remetrà una comunicació per correu electrònic i no s'assignarà la cita sol·licitada. 

En cas d'assignació de la cita, aquesta es comunicarà via SMS i/o correu electrònic, amb una antelació de 10 dies hàbils. El dia de la cita haurà de comparèixer personalment en aquesta oficina la persona estrangera titular de la sol·licitud (o el pare, mare o representant legal en cas de menors), per firmar la sol·licitud, i aportant la documentació original que correspongui amb la que es va enviar electrònicament per sol·licitar la cita. 

S'informa que queda sense efecte la Nota Informativa de l'Oficina d'Estrangeria de 31/5/2018, sobre presentació de determinades sol·licituds sense cita prèvia. 

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
  • Tecnologies
  • Disseny Pàgines Web Tarragona

Avís cookies

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recollir informació estadística. Si contínua navegant considerem que accepta la seva utilització. Més informació aquí..