Saltar als continguts principals.

Publicada al BOE l'aprovació del Reial decret-llei per desenvolupar el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere

06/08/2018

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret-llei de mesures urgents per al desenvolupament del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, que modifica la Llei de Bases del Règim Local, la Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere i el Codi Civil.

Aquestes modificacions retornen als Ajuntaments les competències en aquesta matèria. També enforteixen la tutela judicial, l'accés a la justícia i als recursos d'assistència a les víctimes de violència de gènere. Igualment, es recull que la confirmació de les situacions de violència de gènere s'ampliï més enllà de la sentència o resolució judicial. Amb aquesta iniciativa es dóna compliment al Conveni d'Istanbul pel que fa a prevenció i diligència deguda davant casos de violència de gènere.

Després de la Conferència Sectorial d'Igualtat celebrada el passat 31 de juliol, una de les mesures més urgents per al compliment del Pacte d'Estat és la devolució de competències en la matèria a l'Administració local, per ser la més propera a les víctimes. La promoció de la igualtat i la lluita contra la violència de gènere entraran a formar part del catàleg de competències pròpies gràcies a la modificació de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local. Així mateix, els fons destinats als programes dirigits a eradicar la violència de gènere per als Ajuntaments -20 milions en el present exercici i 40 milions d'euros en 2019- es distribuiran via transferència finalista i directa, o a través d'altres Entitats Locals.

La protecció dels menors constitueix un dels eixos més importants del Pacte d'Estat. Per això, el Reial decret-llei inclou una modificació en l'article 156 de Codi Civil perquè l'atenció i assistència psicològica quedi fora del catàleg d'actes que requereixen una decisió comuna en la pàtria potestat, quan qualsevol dels progenitors estigui acusat en un procés penal per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre progenitor o dels fills i filles de tots dos.

D'altra banda, la reforma de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció integral contra la Violència de Gènere aprovada enforteix la tutela judicial per millorar la participació de la víctima en el procés penal, amb la designació urgent d'advocats i procuradors d'ofici en els procediments que assegurin la immediata presència per a la defensa i representació de les víctimes. A més, la víctima podrà personar-se com a acusació particular en qualsevol fase del procediment.

En relació amb les ajudes regulades en l'article 27 de la Llei 1/2004, de 28 de desembre, el Reial decret-llei possibilita que aquestes ajudes siguin compatibles amb altres de caràcter autonòmic o local.

Finalment, i en línia amb l'article 18.3 del Conveni de Consell d'Europa que exigeix no subordinar la protecció de les víctimes de violència de gènere a l'exercici d'accions legals o declaració contra l'autor, el Reial decret-llei modifica la Llei integral per ampliar els mecanismes d'acreditació de les situacions de violència de gènere. En aquest sentit, el reconeixement dels drets de les víctimes es podrà acreditar per l'informe del Ministeri Fiscal, dels serveis socials, dels serveis especialitzats o dels serveis d'acolliment destinats a víctimes de violència de gènere. El Govern i les Comunitats Autònomes, en el marc de la Conferència Sectorial, dissenyaran de comú acord, els procediments bàsics que permetin engegar aquesta acreditació.

Podeu consultar la publicació del BOE a través d'aquest enllaç.

Font: CGAE.

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
  • Tecnologies
  • Disseny Pàgines Web Tarragona

Avís cookies

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recollir informació estadística. Si contínua navegant considerem que accepta la seva utilització. Més informació aquí..