Saltar als continguts principals.

Curs d'especialització lletrada en la jurisdicció de menors (2020)

03/11/2020 15:00

Objectiu:

L’objectiu d’aquest curs és que l’advocacia adquireixi els coneixements tant teòrics com pràctics necessaris per poder assistir persones menors d’edat.

El curs té una durada total de 26 hores, distribuïdes en 19 hores teòriques (de dues hores cadascuna, excepte la sessió núm. 10 la qual serà d’1 hora); més 6 hores de pràctica (en dues/tres sessions); més 1 hora de prova avaluadora.

Aquest curs és íntegrament en línia. Les 26 hores de la part teòrica es durà a terme mitjançant videoconferència, amb la plataforma digital “Go to meeting”, i l’hora de la prova final en línia es portarà a terme mitjançant la plataforma virtual d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana.

 

Programa del curs:

Sessió 1. Videoconferència / Vídeostreaming 

Dimarts, 3 de novembre de 2020

Horari de 15.00h a 17.00h

Inauguració del curs: Excm. Sr. Rogeli Montoliu Casals, President de la Comissió de Formació del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic

Ponència: Principis del procediment. Aspectes substantius de la Llei. Àmbit d’aplicació de la Llei. Determinació de la competència: orgànica, per raó de la matèria i per raó dels subjectes. Parts processals: legitimació activa i passiva. Dret de defensa de la persona menor i actuació de la víctima o perjudicat. Drets de la persona Menor.

Ponent: Il·lma. Sra. Inés Amparo Rodríguez Torrentí , Fiscal. Coordinadora de l’àrea de Menors de la Fiscalia Provincial de Tarragona

Sessió 2. Videoconferència / Vídeo streaming

Dijous, 5 de novembre de 2020

Horari de 15.00h a 17.00h

Ponència: Menors de 14 a 18 anys: tractament de l’adolescència en l’etapa evolutiva. Característiques i peculiaritats de la persona menor que infringeix. Noves formes de delinqüència de Menors

Ponent: Sra. Sandra López Ferré, psicòloga del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic Penal (SMAT).

Sessió 3. Videoconferència / Vídeo streaming

Dimarts, 10 de novembre de 2020

Horari de 15.00h a 17.00h

Ponència: La detenció del menor, drets i garanties: Dues visions.  L’habeas corpus. Mesures cautelars personals i mesures per protegir el menor. El cas del menor no acompanyat.
 

Ponent: Sergent Jaume Garcia Sol, sotscap de la Unitat de Menors Mossos d’Esquadra.

Ponent: Pedro Naranjo Encinas , Advocat

Sessió 4. Videoconferència / Vídeo streaming

Dijous, 12 de novembre de 2020

Horari de 15.00h a 17.00h

Ponència: Les funcions de l’Equip d’Assessorament Tècnic i Mediació com a alternativa al procés.

Ponent: Sra. Àngels Gonzalez Peinado, Assistenta social de l’Equip Tècnic del Servei de Mediació i assessorament tècnic ( SMAT).

Sessió 5. Videoconferència / Vídeo streaming

Dimarts, 17 de novembre de 2020

Horari de 15.00h a 17.00h

Ponència: Instrucció de Fiscalia. Diligencies preliminars. Arxiu procediment per causes d’oportunitat. Incoació de l’expedient. Diligències del Ministeri Fiscal, de l’advocat de la defensa i de l’acusació particular.

Ponent Il·lma. Sra. Inés Amparo Rodríguez Torrentí, Fiscal. Coordinadora de l’àrea de Menors de la Fiscalia Provincial de Tarragona

Sessió 6. Videoconferència / Vídeo streaming

Dijous, 19 de novembre de 2020

Horari de 15.00h a 17.00h

Ponència: Diligències que afecten els drets fonamentals del menor, especialment l’empremta genètica. Conclusió de l’expedient. Sobreseïment, acabament per satisfacció extra processal i escrit d’al·legacions del Ministeri Fiscal.

Ponent: Il·lm. Sr. Jesús Mª del Cacho Rivera, magistrat jutge de Menors de Tarragona.

Sessió 7. Videoconferència / Vídeo streaming

Dimarts, 24 de novembre de 2020

Horari de 15.00h a 17.00h

Ponència: Fase d’Audiència. Decisió del jutge de Menors. Obertura de l’audiència. Celebració del judici. La sentencia. La motivació de la sentencia. Suspensió.

Ponent: Il·lm. Sr. Jesús Mª del Cacho Rivera, magistrat jutge de Menors de Tarragona.

Sessió 8. Videoconferència / Vídeo streaming

Dijous, 26 de novembre de 2020

Horari de 15.00h a 17.00h

Ponència: Actuació de l’acusació i de la defensa. Règim de Recursos.

Ponent: Sr. Pedro Naranjo Encinas, Advocat.

Sessió 9. Videoconferència / Vídeo streaming

Dimarts, 1 de desembre de 2020

Horari de 15.00h a 17.00h

Ponència: Execució: tràmits i viabilitat per substituir la mesura. Trencament del compliment de la mesura. Materialització de les mesures. Responsabilitat civil en matèria de menors.

Ponent: Pendent de determinar.

Sessió núm. 10.

Videoconferència / Vídeo streaming

Dimecres, 2 de desembre de 2020

Horari de 15.00h a 16.00h

Ponència: Presentació de la DGAIA: Competències, organització i estructura interna, intervenció i circuits.

POnent: Sra. Ester Sara Cabanes i Vall,  Directora General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (GENCAT)

 

Sessions pràctiques:

Dins del període del 3 de desembre de 2020 fins al 14 de gener de 2021(Pendents de programar).

 • Objectiu: Resolució de dubtes de tot el contingut teòric del curs i activitats formatives en base a casos pràctics.
 • Ponents: Pendent de determinar
 • Aquestes 6 hores de pràctica es distribueixen en dos blocs temàtics: 2 hores per dotar a l’advocacia d’eines psicològiques, comunicatives i d’empatia a l’hora d’atendre menors (persones agressores i agredides) + 4 hores de formació pràctica jurídica.
 • Aquestes sessions només s’oferiran en format VIDEOCONFERÈNCIA en grups de màxim 20 persones. Caldrà que l’alumnat es connecti amb càmera i micròfon en directe OBLIGATÒRIAMENT a la totalitat d’hores de pràctiques per poder demanar el certificat habilitador.

Prova obligatòria:

Prova PRESENCIAL OBLIGATÒRIA: Divendres, 15 de gener de 2021

La prova final EN LÍNIA OBLIGATÒRIA es portarà a terme des de la plataforma virtual del CICAC, el DIVENDRES 15 de gener de 2021, des de les 14:00h fins a les 15:00h.

El CICAC es reserva el dret de modificar la data de la prova final en cas que ho considerés convenient.

La prova consistirà en una prova tipus test.

La durada màxima serà d’una hora.

METODOLOGIA I AVALUACIÓ

La metodologia emprada en aquest curs per a l'aprenentatge i avaluació de tots els seus continguts, està basada en el model de formació contínua.

Els coneixements del curs s'adquireixen mitjançant l'estudi raonat de les ponències de l’equip docent, així com de les activitats d'avaluació contínua i aprenentatge planificades en aquest programa formatiu, que són:

 • Visualització: És obligatòria la visualització íntegra, de la totalitat de les sessions. Es controlarà el seguiment, tant en directe, com en diferit.
 • Sessió Pràctica (6 h): En aquesta activitat es contemplen dos objectius:
 1. La resolució de dubtes conceptuals que sorgeixin durant el curs, així com del material complementari.
 2. La realització de Casos o Supòsits pràctics, en material de Dret Penitenciari.

Tal i com us hem informat en el punt anterior, és obligatòria l’assistència i participació virtual en directe.

Examen final en línia: La prova d'avaluació final es realitza amb caràcter obligatori, en una única convocatòria. En cas que un/a estudiant no es presenti, o no superi l'examen final presencial, no podrà examinar-se de nou en una convocatòria extraordinària.

Per presentar-se a l'examen final, és imprescindible haver realitzat i aprovat TOTES les activitats d'avaluació contínua i d'aprenentatge previstes en el programa del curs.

La presentació a l'examen final sense reunir els requisits establerts en el punt anterior, significarà que no es corregirà l'examen, donant a l’alumne per "suspès" en el curs.

Sistema d'avaluació contínua:

 • • Visualització VC/: Control periòdic
 • • Sessió pràctica Videoconferència: Es controlarà l’assistència i la participació en directe a l’aula virtual.
 • • Examen en línia: Examen tipus test.

 

Matrícula:

 • Presencial/Videoconferència/Streaming Col·legiats CICAC: 130€
 • Altres NO COL·LEGIATS CICAC: 150€

Un cop iniciat el curs NO és possible la devolució (ni parcial, ni total) de l’import de la inscripció.

El CICAC es reserva el dret de modificar i/o suspendre el programa de l’acció formativa.

El període d’inscripció fineix un cop s’iniciï les pràctiques obligatòries (fins al 2 de desembre). Us recordem que per poder realitzar les pràctiques es imprescindible la visualització de la part teòrica al 100%.

Les inscripcions s'han de tramitrar a través del Col·legi d'Advocats en el que s'estigui col·legiat. En el cas dels col·legiats a l'ICAT, cal enviar per correu electrònic a formacio@icatarragona.com. Posteriorment es girarà la inscripció a través dels comptes col·legials.

Una vegada s'hagi formalitzat la inscripció,l'ICAT facilitarà les instruccions per poder seguir el curs per videostreaming.

Certificat:

Es lliurarà el certificat d’aprofitament a aquells alumnes que hagin:

 • Superat totes les activitats de formació continuada estipulades en el punt anterior.
 • Per acreditar el seguiment del curs en format VIDEO STREAMING és imprescindible fer-ho amb les claus d’accés personals que cada alumne hagi creat. No s’admeten visualitzacions compartides amb una única clau d’accés.
 • Al finalitzar les sessions teòriques i pràctiques emeses per Videoconferència/ vídeo streaming, es comprovarà la seva visualització, de tot l’alumnat.
 • L’alumnat que segueixi les sessions teòriques i no realitzin ni les pràctiques ni prova, se’ls lliurarà un certificat d’inscripció, que NO HABILITA per a la intervenció.
 
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
 • Tecnologies
 • Disseny Pàgines Web Tarragona

Utilizamos cookies propias y/o de terceros para realizar el análisis de la navegación de los usuarios de nuestra web. Más información.

Su privacidad

Cuando visita un sitio web, este puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Esta información puede ser sobre usted, sus preferencias o su dispositivo y se utiliza principalmente para lograr que el sitio funcione como se espera. La información generalmente no lo identifica en forma directa, pero puede brindarle una experiencia web más personalizada. Como respetamos su privacidad, puede optar por excluir algunos tipos de cookies. Puede hacer clic en los diferentes encabezados de categoría para obtener más información y cambiar nuestra configuración predeterminada. Sin embargo, si bloquea algunos tipos de cookies, su experiencia de uso en el sitio se puede ver afectada y también los servicios que podemos ofrecerle.

Cookies técnicas o necesarias

Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a sus acciones realizadas al solicitar servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para bloquear o alertar sobre estas cookies, pero algunas áreas del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.

Propias
Cookies de analítica y personalización

Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de tráfico para poder evaluar el rendimiento de nuestro sitio y mejorarlo. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o las menos visitadas, y cómo los visitantes navegan por el sitio. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, es anónima. Las cookies de personalización permiten almacenar información sobre la dirección IP de la conexión, las preferencias, idioma, el tipo de navegación y configuración regional a través la cual accede, etc. con el fin de poder mostrar contenidos y ofertas adaptadas y de especial interés  Si no permite utilizar estas cookies, no sabremos cuándo visitó nuestro sitio y no podremos evaluar si funcionó correctamente.

Google Analytics

Más información

Cookies para publicidad de terceros

Estas cookies pueden ser establecidas a través de nuestro sitio por nuestros socios publicitarios. Pueden ser utilizadas por esas empresas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan directamente información personal, sino que se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite utilizar estas cookies, verá menos publicidad dirigida.