Saltar als continguts principals.

Curs sobre la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público

15/05/2017 17:00

Organitza:
Secció de Dret Administratiu.

Programa:

1.-Primera sessió:

Data i horari: 15 de maig de 2017, de 17:00h a 18:30h.

Matèries.-

 1. Principis de la potestat sancionadora.
 2. La prescripció.
 3. La concurrència de sancions.
 4. Especialitats dels procediments de naturalesa sancionadora.

Ponent: Il·lm. Sr. Francisco José Sospedra Navas, magistrat de la Sala de Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña.

2.-Segona sessió:

Data i horari: 22 de maig de 2017, de 17:00h a 18:30h.

Matèries.-

 1. Disposicions generals, principis d’actuació i funcionament del sector públic.
 2. Dels òrgans administratius.
 3. Competència.
 4. Òrgans col·legiats de les distintes Administracions Públiques.
 5. Òrgans col·legiats de l’Administració General de l’Estat.
 6. Abstenció i recusació.

 

Ponent: Sra. Anna Magnet Planas, Responsable dels Serveis Jurídics de la Diputació Provincial de Tarragona.

3.-Tercera sessió:

Data i horari: 29 de maig de 2017, de 17:00h a 18:30h.

Matèries.-

 1. Principis de la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques.
 2. Responsabilitat concurrent de les Administracions Públiques.
 3. La indemnització.
 4. La responsabilitat de dret privat.
 5. La responsabilitat de les autoritats i personal al servei de les Administracions Públiques.
 6. Breu referència a les especialitats en els procediments en matèria de responsabilitat patrimonial.

Ponent: Il·lma. Sra. María Luisa Pérez Borrat, magistrada de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

4.-Quarta sessió:

Data i horari: 5 de juny de 2017, de 17:00h a 18:30h.

Matèries.-

 1. Organització administrativa de l’Administració General del Estado.
 2. Els Ministeris i la seva estructura interna.
 3. Els òrgans territorials.
 4. L’Administració General de l’Estat a l’exterior.

Ponent: Sra. Mireya García Fernández, inspectora de treball i Seguretat Social a Tarragona i Advocada de l’Estat habilitada a Tarragona.

5.-Cinquena sessió:

Data i horari: 12 de juny de 2017, de 17:00h a 18:30h.

Matèries.-

 1. Funcionament electrònic del sector públic.
 2. Els convenis.
 3. Principis generals de les relacions interadministratives.
 4. Deure de col·laboració.
 5. Relacions de cooperació.
 6. Relacions electròniques entre les Administracions Públiques.

Ponent: Sra. Blanca Corral Ruiz, Responsable del Departament Jurídic de l’Institut Català de la Salut al Camp de Tarragona.

6.-Sisena sessió:

Data i horari: 19 de juny de 2017, de 17:00h a 18:30h.

Matèries.-

 1. Les autoritats administratives independents d’àmbit estatal.
 2. Les societats mercantils estatals.
 3. Els consorcis.
 4. Les fundacions del sector públic estatal.
 5. Els fons mancats de personalitat jurídica del sector públic estatal.

Ponent: Jordi Abras Carbó. Professor associat de Dret Administratiu a la Facultat de Dret de la Universitat Ramon Llull de Barcelona (ESADE). Advocat del Departament de Dret Administratiu de Pricewaterhousecoopers Tax and Legal Services a Barcelona.

7.-Setena sessió:

Data i horari: 26 de juny de 2017, de 17:00h a 18:30h.

Matèries.-

 1. Del sector públic institucional.
 2. Organització i funcionament del sector públic institucional estatal.
 3. Els organismes públics estatals.
 4. Els organismes autònoms estatals.
 5. Les entitats públiques empresarials estatals.

Ponents: María Abelleira Rodríguez, Magistrada de la Sala de lo Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Preus:
Presencial col·legiats ICAT:  Gratuït

Altres: 100€

Per a inscriure’s cal enviar per correu electrònic a formacio@icatarragona.com amb el comprovant de l'ingrés fet al Núm. de compte. ES19-3191-0507-25-4582583524 BCOEESMM191.

Modalitat:
Presencial.

Lloc:
Saló d’actes.

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
 • Tecnologies
 • Disseny Pàgines Web Tarragona

Avís cookies

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recollir informació estadística. Si contínua navegant considerem que accepta la seva utilització. Més informació aquí..